UA    RU    EN   
National metallurgical academy of Ukraine

Advanced training

Тематика

підвищення кваліфікації за напрямами компетентності кафедри «Якість, стандартизація та сертифікація» Національної металургійної академії України (2019 р.)

 

Можливе об’єднання декількох тем. Конкретизацію тематики, об’єм навчання, розклад кожного із семінарів, вартість проведення курсів та інші відомості Ви зможете узгодити з Центром післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації Національної металургійної академії України

Контактні особи: директор Центру Душина Людмила Михайлівна, доцент, к.т.н., тел. 0500836008; centr.pdo@metal.nmetau.edu.ua;

Методист Помінова Наталія Анатоліївна, тел. 0994408640;  0969076788

e-mail: centr.pdo.fpk@metal.nmetau.edu.ua

Заняття можуть бути проведені у корпоративному форматі (на території Замовника)

 

 

№№

з/п

Тематика занять

ПІБ викладача кафедри ЯСС (орієнтовно)

Кількість аудиторних годин (за узгодженням)

1

Основи наукових досліджень (Проведення досліджень в галузі технічного регулювання і забезпечення якості; підготовка звітних та інформаційних матеріалів)

Должанський А.М., д.т.н., проф.

8…40

2

Організація технічного контролю на підприємстві

Ломов І.М., к.т.н., доц.;

 Бондаренко О.А., к.т.н., доц.

30…90

3

Організація метрологічної служби підприємства (на основі Закону «Про метрологію та метрологічну діяльність») від 5 червня 2014 року , № 1314-VII (актуалізована версія)

Ломов І.М., к.т.н., доц.;

 Бондаренко О.А., к.т.н., доц.

10…70

4

Система безпеки харчової продукції за HACCP (ISO 22000)

Ломов І.М., к.т.н., доц.

10…60

5

Теорія, технологія та якість продукції волочильного виробництва

Должанський А.М., д.т.н., проф.;

Ломов І.М., к.т.н., доц.

16…60

6

Системи менеджменту якості та TQM (загальні аспекти побудови, впровадження, удосконалення, оцінки відповідності та ефективності)

Должанський А.М., д.т.н., проф.; Ломов І.М., к.т.н., доц.;

Бондаренко О.А., к.т.н., доц.

20…80

7

Вимірювання якості (кваліметрія)

Бондаренко О.А., к.т.н., доц.

6…30

8

Нормативно-технічна експертиза документації систем якості за стандартами

ISO (ДСТУ ISO) серій 9000, 22000, 26000, 31000

Бондаренко О.А., к.т.н., доц.

4…20

9

Вимоги до систем менеджменту якості за стандартами ISO серіїй14000 з екологічної безпеки, OHSAS 18000 (ISO 45000) з безпечних умов праці та професійного здоров’я

Мосьпан Н.М., к.т.н., доц.

10…30

10

Компьютерна графіка  ( Photoshop, Corel , Office – PowerPoint)

Мосьпан Н.М., к.т.н., доц.

20…60

11

Атестація та сертифікація персоналу

Казановська О.Б., к.т.н., доц.

20…60

12

Інструменти забезпечення загальної якості (QFD; IDEF0; 7 «простих» і 7 «нових» інструментів якості

Петльований Є.О., к.т.н., доц.

10…40

13

Основи товарознавства

Полякова Н.В., к.т.н., доц.

30…100

14

Товарознавча експертиза якості товарів повсякденного вжитку (зокрема, продуктів харчування)

Полякова Н.В., к.т.н., доц.

10…60

15

Методи активізації творчої діяльності в галузі забезпечення якості продукції

та послуг

Полякова Н.В., к.т.н., доц.

20…80

16

Національна система стандартизації, регіональні та міжнародні стандарти

Максакова О.С., к.т.н., доц.

6…40

17

Закон про захист прав споживачів від 12 травня 1991 року, № 1023-XII (актуалізована версія)

Максакова О.С., к.т.н., доц.

4…10

18

Законодавчі основи підтвердження відповідності в Україні

Максакова О.С., к.т.н., доц.

6…10

19

Економіка робіт з метрології, стандартизації та сертифікації

Максакова О.С., к.т.н., доц.

8…30

20

Еталони одиниць фізичних величин

Чорноіваненко К.О., к.т.н., доц.

16…40

21

Основні та похідні одиниці системи СІ

Чорноіваненко К.О., к.т.н., доц.

8…30

22

Стандарти ISO із забезпечення енергоменеджменту

Чорноіваненко К.О., к.т.н., доц.

4…10

 

 Зав. кафедри ЯСС                                                     А.М. Должанський

Тел. (0562) 460549; 0664447433;

e-mail: a.dolzhanskiy@gmail.com

 

 facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

General info

Specialities

Employees

News

Graduating students of department

Information for students

Scientific and practical activity

ТС -136

Questionnaire of students

Advanced training

ACCREDITATION

Graduation

FOR PROSPECTIVE STUDENT!

Graduate Bachelor!

Students scientific work

Educational programs

Distance education