Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія автоматичного управління». Частина І / Укл.: М.Ю. Кузьменко, О.П. Єгоров, В.І. Шибакінський. - Дніпро: НМетАУ, 2018. - 74 с.


Applications

labview_ch_1_ukr.pdf (labview_ch_1_ukr.pdf 3709 kb)Uplink: Educational publications