Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

educational and professional program "Технології та обладнання виробництва металів і сплавів",
speciality: 136 - Metallurgy

Qualifications

Бакалавр з металургії

Skills

Мета освітньої програми:

Підготовка фахівців металургів, які володіють сучасним інженерним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області діяльності з використанням сучасних уявлень термодинаміки металургійних процесів, аналізу та прогнозування типових технологічних процесів, загальних умов технологічного проектування та конструювання вузлів металургійних агрегатів, інформаційних технологій, комп'ютерного моделювання.

Description

Професійне спрямування: «Фізико-хімічні основи металургійних процесів». Підготовка фахівців для організаційно-управлінської та інженерно-дослідницької діяльності в галузі виробництва металів та сплавів з акцентом на дослідження металургійних процесів в умовах металургійних заводів та науково-дослідних інститутів.