Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Технології та обладнання виробництва металів і сплавів",
спеціальность: 136 - Металургія

Галузь

Навики

Мета освітньої програми:

Підготовка фахівців металургів, які володіють сучасним інженерним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області діяльності з використанням сучасних уявлень термодинаміки металургійних процесів, аналізу та прогнозування типових технологічних процесів, загальних умов технологічного проектування та конструювання вузлів металургійних агрегатів, інформаційних технологій, комп'ютерного моделювання.

Опис

Професійне спрямування: «Фізико-хімічні основи металургійних процесів». Підготовка фахівців для організаційно-управлінської та інженерно-дослідницької діяльності в галузі виробництва металів та сплавів з акцентом на дослідження металургійних процесів в умовах металургійних заводів та науково-дослідних інститутів.