Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Кафедра теоретичних основ металургійних процесів

Камкіна Людмила Володимирівна photo

Завідувач кафедри: Камкіна Людмила Володимирівна

Контакти:

Адреса Кафедра ТОМП, НМетАУ, пр.Гагарина,4, Дніпропетровськ, 49600, Україна

E-mail: lydmila.kamkina@gmail.com

Телефон: 0677193751Кафедра теорії металургійних процесів та хімії офіційним днем народження вважає дату 17 жовтня 1945: коли к. т. н. Сергій Тихонович Ростовцев був призначений завідувачем кафедрою. На основі комплексу досліджень С. Т. Ростовцев створив фізико-хімічну теорію процесу агломерації залізних руд.

Педагогічний потенціал кафедри представляють 2 професори, доктори технічних наук, 9 доцентів, 9 кандидатів технічних наук, 2 старших викладача, 1 асистент, 4 старших і провідних наукових співробітників, 3 аспіранта.

Кафедра здійснює підготовку фахівців у галузі знань «Металургія та матеріалознавство», за напрямом «Металургія», спеціальності «Металургія чорних металів» і спеціалізації «Фізико-хімія і аналітичний контроль металургійних процесів і матеріалів».

Випускники кафедри можуть застосовувати отримані знання в області сучасних методів аналізу та створення нових, екологічно чистих і ресурсозберігаючих технологій та процесів, що дозволяють надійно захистити навколишнє середовище і здійснювати аналітичний контроль сировини і вторинних продуктів металургії та виробляти метали, сплави, композиційні матеріали з принципово новими властивостями.

Розробки кафедри успішно застосовуються на підприємствах галузі і відповідають запитам заводських лабораторій і галузевих інститутів. Колективом кафедри розроблені прогресивні методи аналізу і визначення актуальних для промисловості елементів (титану, алюмінію, ванадію, цирконію, ніобію) і нові методи визначення нікелю, кобальту, цирконію та ін. Наукова і технічна допомога промисловості здійснювалася кафедрою шляхом виконання арбітражних аналізів та проведення консультацій

 https://www.facebook.com/groups/584587275388355/