Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

educational and professional program "Дослідження процесів і розробка технологій в металургії",
speciality: 136 - Metallurgy

Qualifications

магістр (науковий)

Skills

Мета програми:

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми з галузі металургія та здійснювати інноваційну професійну діяльність.

Description

Програма освітньо-наукова; орієнтується на сучасні наукові та науково-практичні дослідження при виробництві та обробці металів та сплавів; розробку інноваційних технологій, що забезпечують ресурсо- та енергозбереження та гарантують захист навколишнього середовища.