Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Дослідження процесів і розробка технологій в металургії",
спеціальность: 136 - Металургія

Галузь

Навики

Мета програми:

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми з галузі металургія та здійснювати інноваційну професійну діяльність.

Опис

Програма освітньо-наукова; орієнтується на сучасні наукові та науково-практичні дослідження при виробництві та обробці металів та сплавів; розробку інноваційних технологій, що забезпечують ресурсо- та енергозбереження та гарантують захист навколишнього середовища.