Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітнi програми

Згідно із затвердженим стандартом вищої освіти за спеціальністю 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" та в узгодженні з оновленими Навчальними планами кафедрою «Систем якості, стандартизації та метрології» у 2020 р. скориговано Освітньо-професійні програми "Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія" з підготовки магістрів та "Якість, метрологія та експертиза" з підготовки бакалаврів. Оновлені тексти ОПП представлені у відповідних файлах (додаються).