Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Конференції

Науково-практична конференція-2012 "Економічна кібернетика: реалії часу"

Міжвузівська конференція-2013 "Економічна кібернетика: інноваційний підхід в управлінні"

Всеукраїнська конференція-2014 "Економічна кібернетика: стратегія розвитку"

Всеукраїнська науково-практична конференція-2015 "Економічна кібернетика: від теорії до практики"

Всеукраїнська науково-практична конференція-2016 «Економічна кібернетика: проблеми управління соціально-економічними системами»

Всеукраїнська науково-практична конференція-2017 "Економічна кібернетика: аспекти становлення і розвитку електронної економіки"

Всеукраїнська науково-практична конференція-2018 "Економічна кібернетика: перспективи розвитку інформаційної економіки"

Всеукраїнська науково-практична конференція-2019 "Економічна кібернетика: шлях до цифрової економіки"

Всеукраїнська інтернет-конференція-2020 "Економічна кібернетика: дослідження, розробка і використання моделей економічної поведінки суб’єктів господарювання"

Всеукраїнська інтернет-конференція-2021 "Економічна кібернетика: моделі економічної поведінки суб’єктів господарювання, дослідження, розробка та використання"

Всеукраїнська інтернет-конференція-2022 "Економічна кібернетика: комп’ютерні технології в бізнесі"

Всеукраїнська інтернет-конференція-2023 «Економічна кібернетика: інструменти, моделі і методи інтелектуальної підтримки прийняття рішень»

Всеукраїнська інтернет-конференція-2024 "Економічна кібернетика: інструменти і методи дослідження та організації економічних процесів"Вгору: Наукова діяльність кафедри