Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Всеукраїнська науково-практична конференція-2017 "Економічна кібернетика: аспекти становлення і розвитку електронної економіки"

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
Кафедра економічної інформатики
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля; Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна; Університет митної справи та фінансів; Класичний приватний університет, м. Запоріжжя; Харківський національний університет ім. В.М. Каразіна; Херсонський національний технічний університет

Шановні науковці, молоді вчені, аспіранти, здобувачі, студенти!

Запрошуємо Вас прийняти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції
«ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА: АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ ЕКОНОМІКИ»
1-2 березня 2017 р., м. Дніпро

Організаційний комітет конференції:
Голова:
Ковальчук К.Ф.– д.е.н., професор кафедри економічної інформатики, декан факультету економіки та менеджменту НМетАУ.
Заступники голови: Мороз Б.І.– д.е.н., професор,декан факультету інформаційних та транспортних систем і технологій, Університет митної справи та фінансів.
Скалозуб В.В. – д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних інформаційних технологій, ДНУЗТ імені ак. В. Лазаряна.
Косарєв В.М. – к.т.н., доцент, помічник ректора з ліцензування та акредитації, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля.
Іванов М.М. – д.е.н., професор, директор інституту інформаційних та соціальних технологій, Класичний приватний університет м. Запоріжжя.
Савчук Л.М. – к.е.н., професор, декан факультету комп’ютерних систем, енергетики і автоматизації НМетАУ.
Члени організаційного комітету:
Бандоріна Л.М. – к.е.н., доцент, зав. каф. ЕІ НМетАУ
Лозовська Л.І. – к.ф.-м.н., доцент, доцент НМетАУ
Підгорна К.Д. – к.т.н., доцент НМетАУ.

Мета конференції - координація зусиль та розвиток наукових шкіл економічної кібернетики, визначення основних напрямків та стратегій подальшого розвитку економічної кібернетики як науки, аналіз проблем управління соціально-економічними системами, обмін досвідом у галузі економіко-математичного моделювання, розробки та використання комп’ютерних систем та інформаційних технологій в економіці, обговорення проблем підготовки спеціалістів з економічної кібернетики.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Форма участі: дистанційна.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямами:
1. Стратегії розвитку економічної кібернетики
2. Комп’ютерні системи та інформаційні технології в економіц;
3. Сучасні підходи до моделювання соціально-економічних та технічних систем
4. Застосування електронних технологій в процесах суспільного виробництва
5. Проблеми управління соціально-економічними системами

Матеріали конференції будуть розміщені на офіційному сайті НМетАУ та будуть опубліковані у Збірнику наукових праць. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ статтей конференції – у додатку нижче..

Учасникам конференції надається можливість опублікувати результати своїх досліджень у КОЛЕКТИВНІЙ МОНОГРАФІЇ (умови та вимоги щодо оформлення додаються нижче).

Для участі у конференції просимо до 13 ЛЮТОГО 2017 РОКУ надіслати матеріали та заявку на електронну адресу super-kafei@yandex.ua.

Адреса оргкомітету: 49000, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4, каб. 326 (кафедра економічної інформатики).
Конт. телефон: 097-721-29-83, 066-057-47-51.


Додатки

sbornik_konferentsii-2017.pdf (sbornik_konferentsii-2017.pdf 5216 kb)

informatsiyniy_list_konference.pdf (informatsiyniy_list_1.pdf 231 kb)

monografiya-2017.doc (monografiya-2017.doc 62 kb)Вгору: Конференції