Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Всеукраїнська науково-практична конференція-2016 «Економічна кібернетика: проблеми управління соціально-економічними системами»

Національна металургійна академія України
Кафедра економічної інформатики
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля;
Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;
Університет митної справи та фінансів;
Класичний приватний університет, м.Запоріжжя;
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
Херсонський національний технічний університет

 29 лютого – 1 березня 2016 р.

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА: ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ»

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова: Ковальчук К.Ф. – д.е.н., професор кафедри економічної інформатики, декан факультету економіки та менеджменту НМетАУ.

Заступники голови:
Мороз Б.І. – д.е.н., професор, декан факультету інформаційних та транспортних систем і технологій, Університет митної справи та фінансів;
Скалозуб В.В. – д.т.н., професор, декан факультету технічної кібернетики,  ДНУЗТ імені ак. В. Лазаряна;
Косарєв В.М. – к.т.н., доцент, помічник ректора з ліцензування та акредитації, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля;
Іванов М.М. – д.е.н., професор, директор інституту інформаційних та соціальних технологій, Класичний приватний університет м. Запоріжжя;
Савчук Л.М. – к.е.н.,професор, декан факультету комп’ютерних систем, енергетики і автоматизації НМетАУ.

Члени організаційного комітету:
Бандоріна Л.М. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної інформатики НМетАУ;
Лозовська Л.І. – к.ф.-м.н., доцент, доцент НМетАУ;
Підгорна К.Д. – к.т.н., доцент НМетАУ.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Стратегії розвитку економічної кібернетики.
2. Проблеми управління соціально-економічними системами.
3. Комп’ютерні системи та інформаційні технології в економіці.
4. Сучасні підходи до моделювання соціально-економічних систем.
5. Економічна кібернетика: проблеми вищої освіти.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Матеріали конференції будуть розміщені на офіційному сайті НМетУ (http://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2031/p337) та будуть опубліковані у Збірнику наукових праць.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ статтей – у додатку нижче.

Адреса оргкомітету: 49000, м.Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4, ауд. 326 (кафедра економічної інформатики). Конт. телефон: 097-721-29-83, 066-057-47-51.
Електронна пошта: super-kafei@yandex.ua

 У темі електронного листа необхідно вказати номер вибраної  секції та прізвище першого автора (Наприклад: секція 1, Петров І.І.). Зверніть увагу: відділ обробки інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом двох діб! У випадку відсутності повідомлення надішліть роботу електронною поштою ще раз або зателефонуйте. Увага: Традиційною поштою наукові праці не приймаються!

З повагою, оргкомітет конференції


Додатки

informatsiya_o_konferentsiyi_2016.doc (informatsiya_o_konferentsiyi_2016.doc 116 kb)

sbornik_konferentsii.pdf (sbornik_konferentsii.pdf 4970 kb)Вгору: Конференції