Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Дисципліни

Економіка інтелектуальної власності - викладач проф. Корогод Н.П.

Основи наукових досліджень - викладач проф. Петренко В.А.

Устойчивое развитие промышленности и безопасность производства - викладач доц. Виприцький А.О.

Управління інноваційною діяльністю - викладач доц. Фонарьова Т.А.

Право інтелектуальної власності - викладач проф. Петренко В.О.

Трансфер технологій - викладач проф. Корогод Н.П.

Набуття прав інтелектуальної власності - викладач доц. Мироненко І.Є., ст. викл. Швець Є.С.

Маркетинг інтелектуальної власності - викладачі проф. Корогод Н.П., доц. Мироненко І.Є.

Управління інтелектуальною власністю - викладачі проф. Корогод Н.П., доц. Фонарьова Т.А.

Розпорядження правами інтелектуальної власності та їх захист - викладачі проф. Петренко В.А., доц. Тимченко Д.О.

Міжнародне право інтелектуальної власності - викладач доц. Виприцький А.О.

Інтернет і право інтелектуальної власності - викладачі доц. Мироненко І.Є., ст. викл. Швець Є.С.

Основи евристики - викладач проф. Петренко В.А.

Ресурсне забезпечення проекту - викладачі доц. Корхіна І.А., ст. викл. Швець Є.С.

Управління комунікаціями в проекті - викладач доц. Корхіна І.А.

Правові засади управлінської діяльності - викладач доц. Виприцький А.О.

Управління якістю та ризиками в проекті - викладачі доц. Фонарьова Т.А., ст. викл. Швець Є.С.

Зміст проекту - викладач доц. Кармазіна Л.Л.

Організація виконання проекту - викладач доц. Корхіна І.А., доц. Тимченко Д.О.

Прийняття управлінських рішень в проекті - викладач проф.. Корогод Н.П.

Управління маркетинговою діяльністю в проекті - викладачі проф.. Корогод Н.П., доц. Мироненко І.Є.

Управління програмами і портфелями проектів - викладач доц. Корхіна І.А.

Управління ІТ-проектами - викладач доц. Корхіна І.А.

Моделювання процесів комерціалізації інтелектуальної власності - викладачі проф. Корогод Н.П., проф. Петренко В.А.

Інтелектуальна власність - викладачі проф. Петренко В.А., доц. Мироненко І.Є., ст. викл. Швець Є.С.

Патентознавство - викладачі доц. Мироненко І.Є., ст. викл. Швець Є.С.

Основи інтелектуальної власності і патентознавство - викладач доц. Мироненко І.Є., ст. викл. Швець Є.С.

Управління проектами - доц. Кармазіна Л.Л.

Захист бізнесу - проф.. Корогод Н.П., доц. Фонарьова Т.А.,

Управління науковими проектами (аспіранти) - викладач проф. Петренко В.А.

Патентно-інформаційні дослідження (аспіранти) - викладач проф. Петренко В.А.


Зображення

image c7d237a45595.jpgВгору: Навчальний процес