Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

УДУНТ запрошує отримати освіту за ОПП "Інтелектуальна власність" та "Управління проєктами"; "Менеджмент винахідницької діяльності", "Проєктний менеджмент", "Інноваційно-правовий менеджмент"

 

Український державний університет науки і технологій надає унікальну можливість усім, хто має базову (бакалавр) або повну (спеціаліст, магістр)  вищу освіту усіх без виключення напрямів підготовки одержати диплом державного зразка (магістра) зі спеціальності "Менеджмент", спеціалізації "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ" та "УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ".

Інтелектуальна власність (ІВ) - найприбутковіший товар в світовій економіці!

Об'єкти права ІВ - це винаходи, промислові зразки, торгівельні марки, комп'ютерні програми, бази даних, комерційні найменування, твори літератури і мистецтва, аудіо-, відеограми, наукові відкриття, сорти рослин, породи тварин, комерційна таємниця і т.п.
Знання у сфері ІВ - це гарантія високого рівня конкурентоспроможності особи, підприємства, країни на ринку праці, товарів і послуг.

Наші студенти отримують повну вищу освіту за н
апрямком "Менеджмент", кваліфікація "Магістр з інтелектуальної власності", оволодівши знаннями з наступних блоків дисциплін:

- Право ІВ;
- Економіка ІВ;
- Маркетинг ІВ;
- Набуття прав ІВ;
- Розпорядження правами ІВ і їх захист;
- Управління ІВ;
- управління інноваційною діяльністю.
Випускники кафедри ІВ знають, як примножити капітал, активи підприємства, використовуючи ІВ (нематеріальні активи) і вміють:
- сприяти створенню об'єктів ІВ, які є результатом творчої діяльності;
- охороняти та захищати права ІВ в Україні та за її межами, застосовуючи національну і міжнародну законодавчі бази;
- проводити патентно-інформаційні і маркетингові дослідження у сфері ІВ;
- оцінювати вартість прав на об'єкти ІВ;
- здійснювати комерціалізацію прав ІВ;
- управляти ефективним використанням об'єктів ІВ на всіх етапах їх життєвого циклу;
- використовувати методи ухвалення управлінських рішень у сфері ІВ тощо.
Одержавши кваліфікацію Професіонал інтелектуальної власності, наші випускники можуть займати такі посади на підприємствах, організаціях, фірмах, як:
- керівник підрозділу з питань ІВ;
- фахівець з ІВ;
- менеджер-маркетолог (у сфері ІВ);
- науковець (у сфері ІВ) тощо.
З одержанням досвіду роботи у сфері ІВ і з подальшим підвищенням кваліфікації стає можливим отримання таких затребуваних престижних професій, як:
- оцінювач вартості прав на об'єкти ІВ;
- патентний повірений.

Управління проектами (УП) є однією з актуальних та прогресивних управлінських технологій. Підготовка фахівців орієнтована на формування компетентностей, які забезпечують вирішення професійних завдань у сфері УП та програмами з використанням сучасних підходів  та функцій управління, технологій прийняття управлінських рішень, інформаційно-комунікаційного забезпечення проектної діяльності, управління маркетинговою діяльністю в проекті, управління ресурсами, ризиками, якістю проекту.

Навчаючись, наші студенти оволодівають основними знаннями та навичками з дисциплін:

- «Зміст проекту»,

- «Ресурсне забезпечення проекту»,

- «Ризики проекту та управління ними»,

- «Управління якістю проекту»,

- «Управління ІТ-проектами»,

- «Прийняття управлінських рішень у проекті» та ін.

Прийом на навчання відбувається за денною, заочною, паралельною формами освіти.
Вступні іспити для студентів НМетАУ передбачені у формі тестування. Для вступу в магістратуру необхідно здати 3 іспити - з іноземної мови (ЗНО), по менеджменту-зміна напрямку навчання (необхідно здати, якщо абітурієнт не вчився за фахом "Менеджмент") і по спецпредмету.
Докладнішу інформацію можна одержати на кафедрі інтелектуальної власності та управління проектами НМетАУ.

Наша адреса:кафедра ІВ та УП (кімн. 234, 264, 341, 342), Гуманітарний факультет,НМетАУ,пр. Гагаріна 4,м. Дніпропетровськ 49600, Україна. 

Тел. кафедри: (066) 728-62-07

e-mail:
kaf.is@metal.nmetau.edu.ua


Зображення

image ktvorint_4505.jpg

image 273695530_4701375306642146_7533234245995247946_n.jpg

image 273889701_4701375543308789_8682479887434920983_n.jpgВгору: Абітурієнтам