Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЧНОГО ПОЄДНАННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ

Видана монографія «Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи».Дніпро, 2023.

Колективом авторів:

Тубольцев Леонід Григорович, кандидат техн. наук, старший науковий співробітник, заслужений працівник промисловості України, завідувач Науково-організаційного відділу, Інститут чорної металургії імені З.І. Некрасова НАН України,

Пригунова Адель Георгіївна, д-р техн. наук, ст. наук. співробітник, заслужений діяч науки і техніки України, завідувачка відділу, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України,

Нарівський Анатолій Василійович, чл.-корр. НАН України, д-р техн. наук, ст. наук. співробітник, заслужений діяч науки і техніки України, директор, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України,

Петренко Віталій Олександрович, д-р техн. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри інтелектуальної власності та управління проєктами Українського державного університету науки і технологій.

Монографія містить широке коло питань розвитку чорної металургії, які розглядаються в контексті теоретичних, економічних та технологічних особливостей сучасного стану та еволюції. Аналізуються підходи та способи забезпечення сталого розвитку гірничо-металургійного комплексу України в умовах світового та вітчизняного виробництва металопродукції, а також відновлення металургії України після її руйнації внаслідок воєнної агресії рф. Розглянуто сучасні металургійні процеси та інноваційні технології управління сталим розвитком. Представлено методичні розробки щодо аналізу виробництва, моделювання і прогнозу очікуваних перспектив. У кожному розділі наведено цілі та результати досліджень металургійних процесів, а також список рекомендованих бібліографічних посилань.

Книга призначена для широкого кола фахівців чорної металургії та суміжних з нею спеціальностей, а також студентів металургійних, економічних і адміністративних профілів закладів вищої освіти, а також при вивченні дисциплін освітньо-професійної програми «Комплаєнс металургійного виробництва», яка започаткована кафедрою інтелектуальної власності та управління проєктами навчально-наукового інституту «Інститут промислових та бізнес технологій» Українського державного університету науки і технологій.

Рецензенти:

Ноговіцин О., докт. техн. наук, заступник директора з наукової роботи Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України;

Тогобицька Д., докт.техн.наук, професор, завідувачка відділом фізикохімічних проблем металургійних процесів Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України.

Інформаційні повідомлення


Кафедра інтелектуальної власності та управління проєктами