Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Наукові здобутки та результати викладачів кафедри та аспіранта увійшли до міжнародної колективної монографії «Innovative integrated computer systems in strategic project management», (Рига, Латвія, 2022)

Наукові здобутки та результати викладачів кафедри та аспіранта увійшли до міжнародної колективної монографії «Innovative integrated computer systems in strategic project management», яка видана європейським видавництвом "Landmark" SIA (Рига, Латвія, 2022) англійською мовою. DOI: https://doi.org/10.30837/MMP.2022.087.

Викладачі кафедри -  проф. В.О. Петренко, доц. Т.А.Фонарьова  та аспірант Бушуєв К.М. прийняли участь в інтернаціональному проєкті з підготовки  та видання  міжнародної колективної монографії «Innovative integrated computer systems in strategic project management » / «Інноваційні інтегровані комп'ютерні системи в стратегічному управлінні проектами»

Тема розділу монографії «Mission and strategy of the compliance program of metallurgical enterprise» / «Місія та стратегія комплаэнс-програми управління розвитком металургійного підприємства» в рамках наукового супровіду нової освітньої-професійної програми кафедри «Комплаєнс метларгійного виробництва» магістерського рівня.

Також викладачі кафедри проф. В.О. Петренко, доц. Т.А.Фонарьова  та аспірант Бушуєв К.М. прийняли участь у інтенсивному тренінгу з питань інформаційних технологій та управління проєктами «Innovative integrated computer systems in strategic project management»/«Інноваційні інтегровані комп'ютерні системи в стратегічному управлінні проектами» та отримали сертифікати.

 

Інформаційні повідомлення


Кафедра інтелектуальної власності та управління проєктами