Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

У фокусі уваги - підвищення професійної майстерності викладачів кафедри

У фокусі уваги - підвищення професійної майстерності викладачів кафедри

Доцент кафедри, кандидат економічних наук  Тетяна ФОНАРЬОВА прийняла участь у програмі Всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Викладання права в закладах вищої освіти: виклики війни та післявоєнного відновлення» та опублікувала статтю «Сучасні підходи до викладання дисциплін освітньо-професійної програми «Інноваційно-правовий менеджмент» в рамках науково-методичного супроводу нової освітньо-професійної програми «Інноваційно-правовий менеджмент» бакалаврського рівня освіти УДУНТ.

Старший викладач кафедри Швець Євгенія Сергіївна прийняла участь у Всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації «Удосконалення професійної компетентності викладача юридичних дисциплін». Курс включав у себе 6 кредитів ECTS (180 годин), які були прослухані на лекціях за темами: «Сучасний інструментарій викладання правових дисциплін», «Організаційно-правове регулювання вищої освіти в Україні», «Інноваційні методи і прийоми викладання юридичних дисциплін у закладі вищої освіти».

Також Євгенія Сергіївна узяла участь у Міжнародному підвищення кваліфікації (вебінарі) на тему: «ТРАНСФЕР ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ».

 

Інформаційні повідомлення


Кафедра інтелектуальної власності та управління проєктами