Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

У фокусі уваги - міжнародне наукове стажування викладачів кафедри

Професорка  кафедри інтелектуальної власності та управління проєктами Наталія КОРОГОД нещодавно пройшла стажування у Швейцарії, в науковій організації Scientific Visual SA, що дістала свого значного розвитку на основі ефективного створення і діяльності наукових start-up. Нею було досліджено і отримано сертифікат на тему: «Менеджмент трансферу технологій та інноваційного розвитку». Саме такий напрямок є одним з головних, над яким вже багато років працює наша кафедра, вдосконалює знання та навички викладачів і студентів. Серед основних очікуваних результатів такого міжнародного співробітництва:

- ідентифіковано актуальні тенденції міжнародного інноваційного менеджменту, встановлено шляхи та можливості подальшої співпраці та обміну досвідом в досліджуваних сферах діяльності;

- на прикладі досвіду даної наукової організації визначено ефективні елементи  організаційної структури управління системами інноваційного менеджменту та трансферу  технологій;

- досліджено моделі взаємодії складових системи «університет – держава – наукова організація (start-up)», визначено серед них найбільш можливі форми для впровадження в умовах вітчизняного університету;

- проаналізовано окремі результати наукової діяльності та інноваційні проєкти Scientific Visual SA, а також шляхи їх практичної реалізації до промислової сфери (трансфер технологій);

- отримана інформація та досвід мають прикладний характер і можуть в подальшому впроваджуватись в науково-педагогічну діяльність кафедри та університету, зокрема, в рамках освітньо-професійних програм «Інтелектуальна власність», «Управління проєктами», «Інноваційно-правовий менеджмент» та ін.

Сподіваємось на подальші можливості міжнародного співробітництва, адже це один з важливих напрямків академічної мобільності науково-педагогічних працівників сучасного університету.

 

Інформаційні повідомлення


Кафедра інтелектуальної власності та управління проєктами