Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Фонарьова Тетяна  Анатоліївна photo

Фонарьова Тетяна Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: fonarevat@ukr.net

Телефон :

Кімната : 235

Заступниця завідуючого кафедрою з наукової роботи. 

Закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Фізика, викладач» (1992), Національну металургійну академію України за спеціальністю «Менеджмент організацій» (2001). У 2020р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). У 2021р. присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту НМетАУ. З 03.10.2022 року доцент кафедри інтелектуальної власності та управління проектами ІПБТ УДУНТ. 

  Стаж науково-педагогічної роботи понад 20 років. Стаж науково-педагогічної роботи в НМетАУ 16 років.

  Підвищення кваліфікації за фахом: 2022 р. «Трансформація науки в бізнес: можливості для комерціалізації» в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації.

  Громадська діяльність: заступник завідуючого кафедри інтелектуальної власності та управління проектами з наукової роботи. Куратор студентської групи КН01-23-М.

  Наукові інтереси: проектний менеджмент, інновації, інтелектуальне підприємництво, інтелектуальна власність, інформатизація управління з використанням штучного інтелекту.

  Інформація в базі Google Академія https://scholar.google.com.ua/citations?user=4de75ZAAAAAJ&hl=uk

  Інформація в базі ORCID https://orcid.org/0000-0001-7726-6999

  Інформація в  Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224210008

  Інформація в  Wed of Science https://publons.com/researcher/AAU-5228-2021/