Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

90 років кафедрі ливарного виробництва НМетАУ

ДО 90-РІЧЧА  КАФЕДРИ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА НМетАУ

Кафедру ливарного виробництва було засновано в 1930 р. злиттям структурних підрозділів цього профілю Дніпропетровського вечірнього металургійного інституту, Донського політехнічного інституту та металургійного факультету Дніпропетровського гірничого інституту. На утворену кафедру було покладено завдання з підготовки спеціалістів-ливарників для вітчизняного машинобудівного та металургійного виробництва.

Становлення і розвиток кафедри припало на періоди передвоєнної індустріалізації, Великої Вітчизняної війни та післявоєнної модернізації галузі. Ще 1932 року було створено науково-дослідну групу прокатних валків під керівництвом А.Є. Кривошеєва. У період з 1932 до 1941 рр. були розроблені основи технологічних процесів плавлення чавуну у вагранках, полум'яних і мартенівських печах. У роки війни співробітники кафедри брали участь в організації та освоєнні виробництва литих чавунних і сталевих валків в тилу. У процесі проведення цих робіт складалася школа вітчизняних вальцеливарників. Особливо плідно вона розгорнула свою роботу на Дніпропетровському, Лутугінському та Кушвінському заводах прокатних валків, які є єдиними постачальниками валків і валів для сучасних листо- і трубопрокатних станів усіх країн СНД, а також для виробництва паперу, гумотехнічних виробів, борошна, фарби тощо.

На всіх етапах становлення і розвитку кафедри, її наукової школи з аудиторій НМетАУ виходили висококваліфіковані інженери, керівники, організатори виробництва, видатні вчені та громадські діячі. На кафедрі ливарного виробництва велика увага приділяється додержанню традицій і пошані пам’яті визначних педагогів і вчених, які внесли свій вагомий вклад в становлення кафедри, а також розвиток вітчизняного ливарного виробництва.

Викладачі та наукові співробітники кафедри опублікували в збірниках, працях конференцій, науково-технічних журналах, довідниках, енциклопедіях понад 3000 статей. За останні роки видано понад 220 навчально-методичних посібників та конспектів лекцій з основних навчальних дисциплін спеціальності. За великий вклад в розробку і створення новітніх технологій та підручників співробітникам кафедри присуджені високі звання лауреатів державних премій.

Очолювана доктором технічних наук, професором В.Є.Хричиковим кафедра ливарного виробництва здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностей «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» та «Литво (за видами)». Педагогами кафедри є  5 професорів, докторів технічних наук, 5 доцентів, кандидатів наук та 3 асистенти. Академіками АН Вищої школи України є професори В.Є. Хричиков, О.В. Соценко, В.Т. Калінін. Жоден ВНЗ України і Росії не має такої кількості спеціалістів вищої кваліфікації. Сьогодні кафедра – один з визнаних лідерів вітчизняного ливарного виробництва.


Зображення

image kafedra-2013.jpg

image img_1520.jpgВгору: Про кафедру