Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Акредитація

08 лютого 2019р. в Національній металургійній академії України (НМетАУ) закінчила роботу експертна комісія, утворена Наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2019 № 103-л, яка проводила первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів» зі спеціальності 136 «Металургія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.  Склад експертної комісії:  Луньов Валентин Васильович – завідувач кафедри машин і технології ливарного виробництва Запорізького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор, голова комісії. Могилатенко Володимир Геннадійович – професор кафедри ливарного виробництва чорних та кольорових металів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут  імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук.  

 В період з 06 по 08 лютого 2019 року включно комісія розглянула подану Національною металургійною академією України акредитаційну справу та провела безпосередньо на місці експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності НМетАУ вимогам до акредитації освітньо-професійної програми «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів» зі спеціальності 136 «Металургія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Під час експертного оцінювання комісія перевірила достовірність інформації, фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, зміст і якість підготовки фахівців щодо їх відповідності нормативним вимогам, стан міжнародних, освітніх, наукових зв’язків, наукової діяльності та залучення до неї здобувачів вищої освіти з освітньо-професійної програми, що акредитується.

З висновками експертної комісії можна ознайомитися за посиланням: ВИСНОВКИ.

22 лютого 2019 р. в Національній металургійній академії України (НМетАУ) закінчила роботу експертна комісія, утворена Наказом Міністерства освіти і науки України від 15 лютого 2019 №165-к, яка проводила первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Литво стоматологічне, прецизійне та з неметалевих матеріалів» зі спеціальності 136 «Металургія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.  Склад експертної комісії: Лисенко Тетяна Володимирівна – завідувач кафедри технології і управління ливарними процесами Одеського національного технічного університету, доктор технічних наук, професор, голова комісії. Пономаренко Ольга Іванівна  - профессор кафедри ливарного виробництва Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор.

В період з 20 по 22 лютого 2019 року включно комісія розглянула подану Національною металургійною академією України акредитаційну справу та провела безпосередньо на місці експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності НМетАУ вимогам до акредитації освітньо-професійної програми «Литво стоматологічне, прецизійне та з неметалевих матеріалів» зі спеціальності 136 «Металургія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Під час експертного оцінювання комісія перевірила достовірність інформації, фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, зміст і якість підготовки фахівців щодо їх відповідності нормативним вимогам, стан міжнародних, освітніх, наукових зв’язків, наукової діяльності та залучення до неї здобувачів вищої освіти з освітньо-професійної програми, що акредитується.

З висновками експертної комісії можна ознайомитися за посиланням:ВИСНОВКИ

 

В період з 29 по 31 травня 2019 року включно комісія розглянула подану Національною металургійною академією України акредитаційну справу та провела безпосередньо на місці експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності НМетАУ вимогам до акредитації освітньо-професійної програми «Технології та обладнання ливарного виробництва» зі спеціальності 136 «Металургія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Під час експертного оцінювання комісія перевірила достовірність інформації, фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, зміст і якість підготовки фахівців щодо їх відповідності нормативним вимогам, стан міжнародних, освітніх, наукових зв’язків, наукової діяльності та залучення до неї здобувачів вищої освіти з освітньо-професійної програми, що акредитується.

З висновками експертної комісії можна ознайомитися за посиланням: ВИСНОВКИ.


Зображення

image unnamed.jpg

image 20190214_102350.jpg

image 20190221_120000_lbr_0_rbr_.jpg