Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Піддубна Людмила Миколаївна photo

Піддубна Людмила Миколаївна

старший викладач

Контакти:

E-mail: herbarium1880@i.ua

Телефон : (+38056)374-82-64

Кімната : 422

Старший викладач кафедри перекладу та іноземних мов.

ОСВІТА: закінчила романо-германське відділення Дніпропетровського державного університету (ДДУ, нині ДНУ) у 1991 році.

КВАЛІФІКІЦІЯ: філолог, викладач англійської мови і літератури.

На кафедрі працює з 1991 року.

ЧИТАЄ ЛЕКЦІЇ з дисципліни "Вступ до перекладознавства", а також ПРОВОДИТЬ ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ з дисциплін "Практичний курс читання та перекладу", "Практика перекладу з англійської мови".

ОБОВ'ЯЗКИ:

протягом 15 років виконує обов'язки вченого секретаря кафедри.

Була членом предметної (приймальної) комісії на вступних іспитах з англійської мови, а також у 2006 році була призначена головою предметної (приймальної) комісії на вступних іспитах з іноземних мов.

Виконує обов'язки відповідального за нормо контроль від кафедри перекладу (випускні та дипломні роботи студентів).

Є членом державної екзаменаційної комісії.

Виконує обов'язки наукового керівника студентів-учасників наукової конференції "Молода Академія"

ПЕРЕЛІК ВИДАНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ ТА МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК:

1. Англійська мова. Навчальний посібник. Дніпропетровськ НМетАУ 2002.

2. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до письмових вступних іспитів з іноземних мов. Частина 1. Дніпропетровськ НМетАУ 2005

3. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до письмових вступних іспитів з іноземних мов. Частина 2. Дніпропетровськ НМетАУ 2005

4. Тезаурусний підхід як засіб упорядкування металургійної лексики з англійської мови. Навчальний посібник. Дніпропетровськ НМетАУ 2006

5. Англійська мова. Навчальний посібник для студентів спеціальностей економічна кібернетика та інформаційні управляючі системи та технології. Частина 1. Дніпропетровськ НМетАУ 2007

6. Англійська мова. Навчальний посібник для студентів спеціальностей економічна кібернетика та інформаційні управляючі системи та технології. Частина 2. Дніпропетровськ НМетАУ 2007

7. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Читання та переклад" для студентів спеціальності 6.030500-переклад. Дніпропетровськ НМетАУ 2007.

8. Методичні вказівки по організації та захисту кваліфікаційних випускних робіт бакалаврів та дипломних робіт спеціалістів для студентів за спеціальностями 6.030500 та 7.030507-переклад. Дніпропетровськ НМетАУ 2008.

Бібліометричний портрет Google Scholar