Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Ступінь "Бакалавр"

 
Надати пропозиції з удосконалення овітньо-професійної програми «Облік і аудит» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 – облік і оподаткування у Національній металургійній академії України
 

Зображення

image dists-vib-oa-b.jpg


ДодаткиВгору: Освітнi програми