Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Ступінь "Бакалавр"

Надати пропозиції з удосконалення овітньо-професійної програми «Облік і аудит» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування


ДодаткиВгору: Освітнi програми