Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Магістерський рівень

Освітньо-професійна програма

"Інжиніринг індустріальних електромеханічних систем та електротехнологічних комплексів"

Силабус навчальної дисципліни Кількість кредитів
Обов`язкові дисципліни циклу загальної підготовки (ОК1-ОК4)
1 ОК1. Професійна іноземна лексика 3
2 ОК2. Інтелектуальна власність
ОК3. Інноваційний розвиток підприємства 3
ОК4. Виробнича безпека 3

Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки (ВК1-ВК2)

(здобувачі освіти обирають дисципліни циклу загальної підготовки обсягом 8 кредитів ЄКТС із бази вибіркових дисциплін, яка розташована на офіційному сайті УДУНТ (за посиланням) і вивчають їх в об’єднаних академічних групах разом зі студентами інших освітньо-професійних програм)

ВК1. Електромагнітна сумісність технічних засобів та якість електроживлення
4
ВК2. 3D швидке прототипування моделей
3 Електрична частина електростанцій з традиційними та відновлюваними джерелами енергії 4
4 Моделювання складних систем 4
5 Управління проєктами
6 Конфлікти у житті людини та шляхи їх подолання
7 Товарознавство та експертиза продукції
8 Новітні технології феросплавного виробництва
   Обов`язкові дисципліни циклу професійної (фахової) підготовки (ОК5-ОК12)
1 ОК5. Сталий розвиток в промиловості 
2 ОК6. Автоматизований електропривод 
3 ОК7. Проєктування промислових електричних печей 
4 ОК8. Параметри та електричні режими металургійних печей 
5 ОК9. Дослідження електромеханічних систем  5
6 ОК10. Несинусоїдальні режими в електричних мережах підприємств 4
7 ОК11. Переддипломна практика 6
8 ОК12. Виконання кваліфікаційної роботи 24

   Вибіркові дисципліни циклу професійної (фахової) підготовки (ВК3-ВК6)

(здобувачі освіти обирають дисципліни циклу професійної підготовки обсягом 16 кредитів ЄКТС із кафедральної бази вибіркових дисциплін, яка розташована на офіційному сайті УДУНТ -  посилання)

1 ВК3. Автоматизовані системи керування в металургії  4
2 ВК4. Програмування цифрових систем керування електроприводами  4
3 ВК5. Компенсація реактивних навантажень енергоємних споживачів  4
4 ВК6. Інжиніринг електротехнічних систем  4
5 Методи дослідження металургійних електродних печей 4
6 Комплектний електропривод 4
7 Дослідження операцій та системний аналіз 4
8 Автоматизовані системи вібраційної діагностики 4

  

 

 

 Вгору: Силабуси навчальних дисциплін