Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Інжиніринг індустріальних електромеханічних систем та електротехнологічних комплексів (магістерський рівень)

Освітньо-професійна програма

"Інжиніринг індустріальних електромеханічних систем та електротехнологічних комплексів"

Силабус навчальної дисципліни Кількість кредитів
Обов`язкові дисципліни циклу загальної підготовки (ОК1-ОК4)
1 ОК 1. Професійна іноземна лексика 3
2 ОК 2. Інтелектуальна власність
ОК 3. Інноваційний розвиток підприємства 3
ОК 4. Виробнича безпека 3

Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки (ВК1-ВК2)

(здобувачі освіти обирають 2 дисципліни циклу загальної підготовки обсягом 8 кредитів ЄКТС із бази вибіркових дисциплін, яка розташована на офіційному сайті УДУНТ (за посиланням) і вивчають їх в об’єднаних академічних групах разом зі студентами інших освітньо-професійних програм)

ВК 1. Мікроконтролерні системи
4
ВК 2. Електромагнітна сумісність технічних засобів та якість електроживлення
3 ВК __. 3D швидке прототипування моделей 4
4 ВК __. Нові процеси художнього лиття 4
Повний каталог загальноакадемічної бази дисциплін - файл.xls
   Обов`язкові дисципліни циклу професійної (фахової) підготовки (ОК5-ОК12)
1 ОК 5. Сталий розвиток в промиловості 
2 ОК 6. Автоматизований електропривод 
3 ОК 7. Проєктування промислових електричних печей 
4 ОК 8. Параметри та електричні режими металургійних печей 
5 ОК 9. Дослідження електромеханічних систем  5
6 ОК 10. Несинусоїдальні режими в електричних мережах підприємств 4
7 ОК 11. Переддипломна практика 6
8 ОК 12. Виконання кваліфікаційної роботи 24

   Вибіркові дисципліни циклу професійної  підготовки (ВК3-ВК6)

(здобувачі освіти обирають 4 дисципліни циклу професійної підготовки обсягом 16 кредитів ЄКТС із кафедральної бази вибіркових дисциплін)

1 ВК 3. Автоматизовані системи керування в металургії  4
2 ВК 4. Програмування цифрових систем керування електроприводами  4
3 ВК 5. Компенсація реактивних навантажень енергоємних споживачів  4
4 ВК 6. Інжиніринг електротехнічних систем  4
5 ВК __. Методи дослідження металургійних електродних печей 4
6 ВК __. Комплектний електропривод 4
7 ВК __. Дослідження операцій та системний аналіз 4
8 ВК __. Основи захисту інформації 4
9 ВК __. Оптимальні системи управління 4
10 ВК __. Неруйнівний контроль 4

  

 

 

 Вгору: Силабуси дисциплін