Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Цілі та проблематика

Програмні цілі журналу "Теорія і практика металургії": публікація оригінальних і оглядових робіт з основних проблем металургійного виробництва.

Проблематика журналу: Термодинаміка, кінетика та розробка нових ресурсозберігаючих процесів первинного вилучення металів з руд при виробництві високоякісних залізовуглецевих сплавів, феросплавів углеродно- і алюмотермічними методами; теоретичні основи раціонального використання виробничих відходів металургії та рекомендацій по їх комплексному використанню з отриманням продукту заданого складу; теоретичні основи і створення нових технологічних процесів рафінування сталі; тепломасообмінні процеси позапічної обробки сталі і створення рафінуючих і теплоізолюючих сумішей на основі вторинних матеріалів рослинного походження; ефективність металізації залізорудної сировини та особливості виробництва обкотишів; вибір на доменних печах раціональних значень параметрів дуття, вдосконалення газодинамічного режиму доменної плавки; розробка нових дуттєвих пристроїв і систем контролю й керування конвертерною плавкою й позапічної обробкою сталі; розробка фізико-хімічних моделей прямого (бескоксового) одержання чавуну й сталі; розвиток технології рафінування сталі порошкоподібними реагентами; теоретичні основи отримання тугоплавких та надтвердих матеріалів на базі оксидних, карбідних та нітридних систем для абразивної промисловості та спеціальних галузей; теорія та процеси отримання кольорових сплавів на базі алюмінію з використанням нетрадиційних матеріалів; теоретичні основи та технологічні параметри експлуатації основних електротехнічних та конструкційних вузлів електроферосплавних та електросталеплавильних агрегатів; автоматизовані системи управління електрометалургійними агрегатами; отримання спеціальних видів коксу, технології підготовки низькометаморфізованного вугілля у шихту для коксування; технологія виробництва виливків зі зносостійких сплавів, в тому числі спеціального призначення; технологія виробництва виливків з високоміцного чавуну; лиття неметалічних матеріалів; лиття комбінованих виливків; процеси первинного обтиснення кристалізованого металу та холодна деформація при виготовленні прецизійних виробів; адаптивна ідентифікація та нейро-фаззі управління нелінійними динамічними системами; векторна оптимізація, багатокритеріальний аналіз і системне моделювання; математичне моделювання технологічних процесів та комп'ютерна обробка експериментальних даних; фрактальне матеріалознавство та прикладна синергетика; наукові основи багатофазної кристалізації сплавів, принципи структуроутворення у вуглецевих сплавах на основі заліза при кристалізації й у твердому стані; поліморфні перетворення і фазові реакції в умовах надшвидкого затвердіння і високоенергетичного впливу; електрофізичні й імпульсні методи обробки і неруйнівні методи контролю якості; напружено-деформований стан, стійкість і руйнування елементів конструкцій технологічного устаткування при силовому і вісокоградіентному термічному навантаженні; формозміни, стійкість і руйнування структурно-неоднорідних тонкостінних елементів конструкцій з дефектами різного типу; розвиток нанотехнології шаруватих покриттів, стосовно до проблем поверхневої стійкості трібоспряжень; визначення оптимальних властивостей і режимів газоплазмового напилення при відновленні деталей, що зазнають зносовтомні ушкодження; технічне обслуговування металургійних агрегатів з моніторингу їх безпеки; оснащення гідроприводом металургійних машин і механізмів; методи визначення характеристик втоми металуВгору: Журнал "Теорія і практика металургії"