Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

Bilotserkivets Volodymyr photo

Bilotserkivets Volodymyr

doctor of economic sciences, professor

Contacts:

E-mail: crummess@gmail.com

Phone : (+38)0969628841

Room : 201

  Vlodymyr Bilotserkivets graduated from the State Metallurgical Academy of Ukraine in 1996 with a degree in Information Systems in Management. In 2001 he defended his dissertation: "Fiscal policy and its role in the development of national commodity production".

 After graduation he worked as an assistant, since 2001 - associate professor. In 2003 he was awarded by the academic title of associate professor. In 2014 he defended his doctoral dissertation on the theme: "New economy: content, genesis and avant-garde character". In 2015 he was awarded by the academic title of professor. He fulfilled the duties of the deputy head of the department on the training load, supervised the students' research work. Repeatedly supervised the students who took the prize places at the first stage of the All-Ukrainian Student Olympiads.

 Since 2015, Deputy Editor-in-Chief of the Problems of Economics and Political Economy, a professional publication of the Ministry of Education and Science in economic specialties (since 2017 is included in the international scientometric database "Index Copernicus").

 He is a member of the Scientific Council of the Faculty of Economics and Management of NMetAU.

 He has published more than 200 scientific and methodological works. He has repeatedly been awarded with certificates of honor at regional competitions as the author of the best monographs and textbooks, he is the author of several single monographs and the co-author of numerous collective monographs, textbooks, including ones with the signature stamp of the Ministry of Education and Science of Ukraine.

 He teaches disciplines: Political Economy, Microeconomics, Macroeconomics, State Regulation of Economy, National Economy, International Economic Development Strategies, International Competitiveness Management, International Competitiveness and Foreign Economic Management.

 Main publications for 2015-2020:

1. Білоцерківець В.В Нова економіка: історія та сучасність у дефінітивному вимірі/ В.В. Білоцерківець // Інвестиції: практика і досвід. – 2015. – № 5. – С. 9-13.

2. Інноваційно-інформаційна економіка: зміст, динаміка, регулювання: монографія / Тарасевич В. М., Білоцерківець В. В., Завгородня О. О., Лебедєва В. К. та ін.; за ред. В. М. Тарасевича. – Дніпро: ПМП «Економіка», 2018. - 356 с.

3. Білоцерківець В.В. Феномен нової економіки: ідентифікація та делімітація в умовах постіндустріалізму / В.В. Білоцерківець // Агросвіт. – 2015. – № 6. – С. 25-30.

4. Білоцерківець В.В. Цивілізаційні підвалини економічної еволюції / В.В. Білоцерківець // Агросвіт. – 2015. – № 5. – С. 18-24.

5. Білоцерківець В.В. Пріоритети управління конкурентоспроможністю національних економік або чи є альтернативи інноваційному шляху розвитку в глобальній гонитві за лідерством? Частина І. / В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня, О.О. Алсуф’єва // Проблеми економіки та політичної економії. – 2018. - №2. - С. 70-93.

6. Білоцерківець В.В. Пріоритети управління конкурентоспроможністю національних економік або чи є альтернативи інноваційному шляху розвитку в глобальній гонитві за лідерством? Частина ІІ. / В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня, А.О. Єфіменко, О.А. Михайленко // Проблеми економіки та політичної економії. – 2019. - №1. - С. 8-23.

7. Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Пимоненко А.Д., Чернишов Ю.О. Стратегічні засади інноваційного розвитку технологічної структури національної економіки України в реаліях Четвертої промислової революції: від прокламацій до імплементації [Електронний ресурс] / Проблеми економіки та політичної економії. – 2019. - №2 (9). - С. 8-26.)

8. Білоцерківець В.В. Методологічні засади сучасної економічної науки / А.А. Гриценко, О.Г. Білорус, В.В. Білоцерківець, П.С. Єщенко та ін. // Економічна теорія у сучасному дискурсі. Огляд виступів учасників круглих столів, що відбулися в освітніх та наукових закладах Києва, Харкова, Дніпра та Одеси // Економічна теорія. – 2019. - № 4. – С. 95-96.

9. Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Пимоненко А.Д. Стратегії та патерни розвитку системи оподаткування під гарде глобальної пандемії: міжнародний досвід та інноваційна модальність в координатах національної економіки [Електронний ресурс]// Проблеми економіки та політичної економії. – 2020. - №1 (10). - С. 59-68.)

10. Євроінтеграційний вимір національної економіки України: монографія / Тарасевич В.М., Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В.К. та ін.; за ред. В.М. Тарасевича. – Дніпро: ПБП «Економіка», 2019. – С. 48-60.

11. Білоцерківець В.В., Завгородня О.О. Політика кластеризації як складова управління міжнародної конкурентоспроможності національних економік // Міжнародна конференція “Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід” : Матеріали. У 2-х томах. – Т.І. - Дніпро-Варна, 2018. - С. 234-238.

12. Bilotserkivets V. The potential of collaboration in the economic interests’ coordination of the innovative activity actors / V. Bilotserkivets, O. Zavhorodnia, O. Alsufieva // ІІ Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід»: Матеріали, 12-15 листопада 2018 р., м. Гельсінкі, Фінляндія. – Дніпро-Гельсінкі, 2018. – С. 34-39.

13. Белоцерковец В.В. Почему политическая экономия актуальна и значима? / В.Н. Тарасевич, В.В. Белоцерковец, В.К. Лебедева // Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2016. – Випуск 29/2. – С. 466-470.

14. Bilotserkivets V.V. National innovation system as macroinstitute of implementation of national development strategy / V.V. Bilotserkivets, O.O. Zavhorodnia, N.I. Tkachenko // National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine [Collective monograph]. Vol. 1. - Rīga: «Izdevniecība Baltija Publishing», 2016. – P. 41-60.

15. Білоцерківець В.В. Бург Круммессе на роздоріжжі віків: політично-економічні наративи / В.В. Білоцерківець // Проблеми економіки та політичної економії. – 2016. – №1. – С. 17-28.

16. Білоцерківець В.В. Інноваційно-нова економіка на глобальному марші: болісний вихід з полону кейнсіанських ілюзій / В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня, А.О. Долбусін // Проблеми економіки та політичної економії. – 2016. – №2. – С. 13-27.

17. Білоцерківець В.В. Державний менеджмент інноваційного розвитку нової економіки в умовах глобалізації: проблеми, обмеження та перспективи / В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня // Управління інноваційною, інвестиційною та економічною діяльністю інтегрованих об’єднань і підприємств: [моногр.]; За заг. ред. Л.М. Савчук. - Д.: Пороги, 2016. – С. 5-14.

18. Білоцерківець В.В. Теоретичні проблеми становлення інноваційно-нової економіки: глобальний, національний та регіональний зрізи / В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня // Теорія та практика регіонального розвитку: колективна монографія/ за заг. ред. К.Ф. Ковальчука, Л.М. Савчук – Д.: Герда, 2016. – C. 102-111.

19. Білоцерківець В.В. Інноваційно-нова економіка як аванпост майбутнього: теоретичний дискурс та вихід з полону стереотипів / В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня / Modernization of Socio-economic systems: the new economic conditions: Conference Proceedings, Part 1, September 28, 2016, Kielce, Poland: Rīga: «Izdevniecība Baltija Publishing». – P. 1-3.

20. Bilotserkivets V.V. Innovation policy as a tool for improvement of national economic genome / V.V. Bilotserkivets, O.O. Zavhorodnia // The International Scientific and Practical Web-Congress of Economists and Jurists “ECONOMICS, LAW, SOCIETY: resume of 2016”; Winterthur (Switzerland), edit. ISAE "Consilium"; October 27-28, 2016. - P. 51-54.

21. Bilotsrerkivets V. V. Innovative challenges and post-crisis prospects of Ukrainian mining and metallurgical industry / V. V. Bilootsrerkivets, O. O. Zavhorodnia // Scientific Bulletin of National Mining University. – 2017. - № 2. – С. 149-156. (Scopus, ISSN (print) 2071-2227)

22. Белоцерковец В.В. Падающего подтолкни? (перспективы политической экономии в ХХI веке: глобальные и национальные координаты) / В.В. Белоцерковец, Е.А. Завгородняя // Проблеми економіки та політичної економії. – 2018. - №1. - С. 10-20 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://politeco.nmetau.edu.ua/journals/1/1_a_ru.p

 

  Google Scholar Citation:

Scientometric resources: Google Scholar