UA    RU    EN   
Национальная Металлургическая академия Украины

ВІЗИТ КАФЕДРИ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПАЛИВА І ВОГНЕТРИВІВ НА КОКСОХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» News icon

14 січня відбувся візит колективу кафедри металургійного палива і вогнетривів у складі завідуючого кафедрою, проф., д.т.н. Старовойта А.Г., доцентів, к.т.н. Малого Є.І., Сорокіна Є.Л., Ковері А.С., Чемеринського М.С., асистента, к.т.н. Старовойт М.А. і аспіранта Кєуш Л.Г на коксохімічне виробництво ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Візит став можливим завдяки ініціативі завідуючого кафедрою проф., д.т.н. Старовойта А.Г. Метою візиту було ознайомлення з реконструкцією коксових батарей №№ 5, 6 і об’єктів інфраструктури цього комплексу. Важливим було наживо побачити елементи кладки регенераторної зони і косих ходів коксових печей до завершення їх перекриття. Це найбільш складна у конструктивному плані зона коксових печей.

Разом з начальником виробничо-технічного управління коксохімічного виробництва Скрипієм Юрієм Миколайовичем співробітники кафедри побували на будівництві КБ №6, яка знаходиться під тепляком, в якому підтримується температура +15оС – необхідна для кладки коксових батарей. Наразі вже встановлені анкерні колони, завершена кладка стін регенераторів і майже завершена зона косих ходів. Далі – вистелення поду печей, кладка обігрівальних простінків, перекриття вертикалів і вистелення верху батареї.

Слід зазначити, що на комплексі коксових батарей №№ 5, 6 кокс будуть отримувати за технологією коксування трамбованої вугільної шихти. Це сучасна технологія, яка дозволяє розширити сировинну базу коксування і отримувати кокс високої якості. Водночас, вона має низку особливостей, насамперед, щодо інфраструктури – наявність вугільної вежі поруч з батареєю над колією ТЗВМ, бокова подача вугільного пирога в камеру коксування, необхідність спеціальних машин по обслуговуванню коксової батареї.

На КБ № 6 також виконується монтаж металоконструкцій на кінцевій площадці, де будуть розташовані приміщення для обслуговування коксових машин і встановлене обладнання для ремонту дверей коксових печей. Вже побудований найвищий об’єкт КБ № 6 – димов ...

График консультаций

График консультаций 

ХI Международная научно-практическая конференция "Математическое и программное обеспечение интеллектуальных систем (MPZIS-2013)"

20 – 22 ноября 2013 года на базе Днепропетровского национального университета им. О.Гончара была проведена ХI Международная научно-практическая конференция "Математическое и программное обеспечение интеллектуальных систем (MPZIS-2013)". 

Международная научно-техническая конференция ?Физико-химические проблемы в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов?

8 - 9 октября 2013 г. в Украинском государственном химико - технологическом университете г. Днепропетровск проводилась Международная научно - техническая конференция «Физико - химические проблемы в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов». В работе конференции принимали участие студенты, аспиранты и молодые ученые России, Болгарии, Украины.

ІХХ Международная научно-техническая конференция ?Теория и практика процессов измельчения, распределения, смешения и уплотнения материалов?

19 – 24 августа 2013 г. Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» проводил ІХХ Международную научно-техническую конференцию «Теория и практика процессов измельчения, распределения, смешения и уплотнения материалов» в г.Одессе (пгт Затока). 

Всеукраинская научно-техническая конференция студентов и молодых ученых "Молодая академия 2013"

22 мая 2013 года на кафедре химической технологии керамики и огнеупоров была проведена Всеукраинская научно-техническая конференция студентов и молодых ученых “Молодая академия 2013”. В регламенте конференции было заявлено 9 докладов. 

VI Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Химия и современные технологии"

24-26 апреля 2013 года на базе ГВУЗ "Украинский государственный химико-технологический университет" была проведена VI Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Химия и современные технологии". В регламенте конференции было заявлены доклады о современном состоянии и перспективах развития химической технологии. В работах студентов рассмотрены проблемы синтеза, инновационные методы исследований и переработки металлов в химической технологии.

Международный форум-конкурс молодых ученых ? Проблемы недропользования?

24 – 26 апреля 2013 года на базе Национального минерально-сырьевого университета «Горный» г. Санкт-Петербург был проведен Международный форум-конкурс молодых ученых «Проблемы недропользования». В регламенте конференции свои доклады представили студенты и аспиранты из 19 стран мира. В секции «Металлургия» были заявлены доклады о современном состоянии и проблемах металлургической промышленности, а также предложены их интересные и перспективные решения. Участники конференции заслушали доклады представителей Украины, в частности  Национальной металлургической академии Украины.

Подписан договор о содружестве

Между кафедрой металлургического топлива и восстановителей и ПАО "ЕВРАЗ Днепродзержинский КХЗ" подписан договор о содружестве на проведение лабораторного практикума в ЦЗЛ, производственной и преддипломной практики студентов.

Открыта новая специализация "Переработка нефти и газа"

В новом учебном году на кафедре металлургического топлива и восстановителей открыта специализация "Переработка нефти и газа". 

Х юбилейная Международная научно-практическая конференция "Математическое и программное обеспечение интеллектуальных систем (MPZIS-2012)"

21 – 23 ноября 2012 года на базе Днепропетровского национального университета им. О.Гончара была проведена Х юбилейная Международная научно-практическая конференция "Математическое и программное обеспечение интеллектуальных систем (MPZIS-2012)". 

Всеукраинская научно-техническая конференция студентов и молодых ученых "Молодая академия 2012" News icon

4 мая 2012 года на кафедре химической технологии керамики и огнеупоров была проведена Всеукраинская научно-техническая конференция студентов и молодых ученых “Молодая академия 2012”. В регламенте конференции было заявлено 26 докладов. Следует отметить высокую активность студентов Украинского государственного Химико-технологического университета (заявлено 13 докладов).

Всеукраинский конкурс студенческих научных работ естественных, технических и гуманитарных наук по направлению "Химические технологии" News icon

23 марта 2012 года на базе ГВУЗ "Украинский государственный химико-технологический университет" была проведена итоговая конференция ІІ тура Всеукраинского конкурса студенческих научных работ по естественным, техническим и гуманитарным наукам по направлению “Химические технологии”. В регламенте конференции было заявлены доклады о современном состоянии и перспективах развития химической технологии. В работах студентов рассмотрены проблемы синтеза, инновационные методы исследований и переработки металлов в химической технологии.

Українська науково-технічна конференція "Фізико-хімічні проблеми в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів" з міжнародною участю News icon

19-20 октября 2011г. в Украинском государственном химико-технологическом университете г. Днепропетровск проводилась  Украинская научно-техническая конференция «Физико-химические проблемы в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» с международным участием.  Участники конференции заслушали доклад Онасенко Ю.А. "Шамотные бетонные изделия для футеровки вращающейся печи"  по материалам одноименных тезисов доклада авторов Р.Н. Шевцова, Ю.А. Онасенко, О.С. Наумова

 

 


 

 

 

 

Всеукраинская конференция студентов и молодых ученых "Молодая академия - 2011"

Кафедра металлургического топлива и восстановителей в рамках Всеукраинской конференции студентов и молодых ученых "Молодая академия - 2011" провела заседание подсекции "Химическая технология и инженерия". За содержательные доклады были награждены дипломами и научно-технической литературой студенты группы ХТ-07: Хаустова Рита, Лаврентева Марта, Копаница Галина, Тимошенко Анатолий.

Конференция научно-технических работ молодых специалистов института "Гипрококс"

16 декабря 2010 года молодые ученые кафедры металлургического топлива и восстановителей приняли участие в конференции научно-технических работ молодых специалистов института "Гипрококс" г. Харьков. Участниками конференции были заслушаны доклады Малого Е.И, Чемеринского М.С, Ковери А.С, Старовойт М.А и Сорокина Е.И. За успешное выступление и содержательные доклады работники нашей кафедры были награждены дипломами и памятными призами.

Работа ІІ Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Современные технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов" НТУ "ХПИ"

23-24 марта 2011 года представители кафедры химической технологии керамики и огнеупоров (ХТКиО) принимали участие в работе II Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Современные технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов", которая проводилась в Национальном техническом университете "Харьковский политехнический институт". На конференции обсуждались результаты научно-исследовательских работ по направлениям: керамические и огнеупорные изделия различного назначения; композиционные и вяжущие материалы; передовые технологии стекла и емалей; современное оборудование и интенсификация процессов производства; экология, ресурсо- и энергосберегающие технологии.

В работе конференции принимали участие студенты-исследователи и молодые ученые России, республики Беларусь и Украины. Национальную металлургическую академию Украины представляли студенты-магистры Макарова А.С., Дышко Л.С., Бабаева О.С. (группа ХС-06) и аспирант Онасенко Ю.А. (3-й год обучения) кафедры ХТКиО.


facebook banner   twitter banner   youtube banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2017 nmetau.edu.ua

Визитка

Специальности

Сотрудники

Новости

История кафедры

Наука

Научно-техническая деятельность

Учебно-методическая литература

Научная деятельность

Методическая работа

График взаимных посещений учебных занятий

График консультирования студентов