UA    RU    EN   
Национальная Металлургическая академия Украины

ВІЗИТ КАФЕДРИ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПАЛИВА І ВОГНЕТРИВІВ НА КОКСОХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» News icon

14 січня відбувся візит колективу кафедри металургійного палива і вогнетривів у складі завідуючого кафедрою, проф., д.т.н. Старовойта А.Г., доцентів, к.т.н. Малого Є.І., Сорокіна Є.Л., Ковері А.С., Чемеринського М.С., асистента, к.т.н. Старовойт М.А. і аспіранта Кєуш Л.Г на коксохімічне виробництво ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Візит став можливим завдяки ініціативі завідуючого кафедрою проф., д.т.н. Старовойта А.Г. Метою візиту було ознайомлення з реконструкцією коксових батарей №№ 5, 6 і об’єктів інфраструктури цього комплексу. Важливим було наживо побачити елементи кладки регенераторної зони і косих ходів коксових печей до завершення їх перекриття. Це найбільш складна у конструктивному плані зона коксових печей.

Разом з начальником виробничо-технічного управління коксохімічного виробництва Скрипієм Юрієм Миколайовичем співробітники кафедри побували на будівництві КБ №6, яка знаходиться під тепляком, в якому підтримується температура +15оС – необхідна для кладки коксових батарей. Наразі вже встановлені анкерні колони, завершена кладка стін регенераторів і майже завершена зона косих ходів. Далі – вистелення поду печей, кладка обігрівальних простінків, перекриття вертикалів і вистелення верху батареї.

Слід зазначити, що на комплексі коксових батарей №№ 5, 6 кокс будуть отримувати за технологією коксування трамбованої вугільної шихти. Це сучасна технологія, яка дозволяє розширити сировинну базу коксування і отримувати кокс високої якості. Водночас, вона має низку особливостей, насамперед, щодо інфраструктури – наявність вугільної вежі поруч з батареєю над колією ТЗВМ, бокова подача вугільного пирога в камеру коксування, необхідність спеціальних машин по обслуговуванню коксової батареї.

На КБ № 6 також виконується монтаж металоконструкцій на кінцевій площадці, де будуть розташовані приміщення для обслуговування коксових машин і встановлене обладнання для ремонту дверей коксових печей. Вже побудований найвищий об’єкт КБ № 6 – димова труба заввишки 100,5 м. Виконується її футеровка. Будується вугільна вежа для двох батарей. На КБ № 5 завершене бетонування верхньої фундаментної плити, йде будівництво фундаменту колії ТЗВМ. Юрій Миколайович відповів на ряд питань, якими цікавилися співробітники кафедри.

Молодша частина колективу кафедри вперше мала змогу наживо побачити елементи кладки коксових печей при їх будівництві, різні типорозміри вогнетривів, безпосередньо ознайомитися з нюансами будівництва сучасної коксової батареї.

Після екскурсії співробітники кафедри були запрошені на зустріч до директора коксохімічного виробництва підприємства Романюка Ігора Васильовича, який є випускником кафедри МПВ. Ігор Васильович розповів про особливості реконструкції коксових батарей №№ 5 і 6, роботу коксохімічного виробництва підприємства, обговорив ряд сучасних питань коксохімічної галузі з завідувачем кафедри, генеральним директором УНПА «Укркокс», д.т.н., ісля. Старовойт А.Г., який у свою чергу представив співробітників кафедри і розповів про стан справ на кафедрі.

Після зустрічі з директором, ми також мали змогу ознайомитися з сучасними методами аналізу якості вугільної сировини (петрографічний комплекс фірми «LECO»), лабораторного коксування (установка Karbotest) і оцінки якості коксу за показниками реакційної здатності (CRI) і ісля реакційної міцності (CSR) фірми Nippon Steel Corporation, які використовуються в лабораторії коксохімічного виробництва.

Колектив кафедри висловлює подяку керівництву коксохімічного виробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за гостинний прийом і чудову можливість розширення професійних знань, які будуть використані у навчальному процесі.

График консультаций

График консультаций 

ХI Международная научно-практическая конференция "Математическое и программное обеспечение интеллектуальных систем (MPZIS-2013)"

20 – 22 ноября 2013 года на базе Днепропетровского национального университета им. О.Гончара была проведена ХI Международная научно-практическая конференция "Математическое и программное обеспечение интеллектуальных систем (MPZIS-2013)". 

Международная научно-техническая конференция ?Физико-химические проблемы в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов?

8 - 9 октября 2013 г. в Украинском государственном химико - технологическом университете г. Днепропетровск проводилась Международная научно - техническая конференция «Физико - химические проблемы в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов». В работе конференции принимали участие студенты, аспиранты и молодые ученые России, Болгарии, Украины.

ІХХ Международная научно-техническая конференция ?Теория и практика процессов измельчения, распределения, смешения и уплотнения материалов?

19 – 24 августа 2013 г. Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» проводил ІХХ Международную научно-техническую конференцию «Теория и практика процессов измельчения, распределения, смешения и уплотнения материалов» в г.Одессе (пгт Затока). 

Всеукраинская научно-техническая конференция студентов и молодых ученых "Молодая академия 2013"

22 мая 2013 года на кафедре химической технологии керамики и огнеупоров была проведена Всеукраинская научно-техническая конференция студентов и молодых ученых “Молодая академия 2013”. В регламенте конференции было заявлено 9 докладов. 

VI Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Химия и современные технологии"

24-26 апреля 2013 года на базе ГВУЗ "Украинский государственный химико-технологический университет" была проведена VI Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Химия и современные технологии". В регламенте конференции было заявлены доклады о современном состоянии и перспективах развития химической технологии. В работах студентов рассмотрены проблемы синтеза, инновационные методы исследований и переработки металлов в химической технологии.

Международный форум-конкурс молодых ученых ? Проблемы недропользования?

24 – 26 апреля 2013 года на базе Национального минерально-сырьевого университета «Горный» г. Санкт-Петербург был проведен Международный форум-конкурс молодых ученых «Проблемы недропользования». В регламенте конференции свои доклады представили студенты и аспиранты из 19 стран мира. В секции «Металлургия» были заявлены доклады о современном состоянии и проблемах металлургической промышленности, а также предложены их интересные и перспективные решения. Участники конференции заслушали доклады представителей Украины, в частности  Национальной металлургической академии Украины.

Подписан договор о содружестве

Между кафедрой металлургического топлива и восстановителей и ПАО "ЕВРАЗ Днепродзержинский КХЗ" подписан договор о содружестве на проведение лабораторного практикума в ЦЗЛ, производственной и преддипломной практики студентов.

Открыта новая специализация "Переработка нефти и газа"

В новом учебном году на кафедре металлургического топлива и восстановителей открыта специализация "Переработка нефти и газа". 

Х юбилейная Международная научно-практическая конференция "Математическое и программное обеспечение интеллектуальных систем (MPZIS-2012)"

21 – 23 ноября 2012 года на базе Днепропетровского национального университета им. О.Гончара была проведена Х юбилейная Международная научно-практическая конференция "Математическое и программное обеспечение интеллектуальных систем (MPZIS-2012)". 

Всеукраинская научно-техническая конференция студентов и молодых ученых "Молодая академия 2012" News icon

4 мая 2012 года на кафедре химической технологии керамики и огнеупоров была проведена Всеукраинская научно-техническая конференция студентов и молодых ученых “Молодая академия 2012”. В регламенте конференции было заявлено 26 докладов. Следует отметить высокую активность студентов Украинского государственного Химико-технологического университета (заявлено 13 докладов).

Всеукраинский конкурс студенческих научных работ естественных, технических и гуманитарных наук по направлению "Химические технологии" News icon

23 марта 2012 года на базе ГВУЗ "Украинский государственный химико-технологический университет" была проведена итоговая конференция ІІ тура Всеукраинского конкурса студенческих научных работ по естественным, техническим и гуманитарным наукам по направлению “Химические технологии”. В регламенте конференции было заявлены доклады о современном состоянии и перспективах развития химической технологии. В работах студентов рассмотрены проблемы синтеза, инновационные методы исследований и переработки металлов в химической технологии.

Українська науково-технічна конференція "Фізико-хімічні проблеми в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів" з міжнародною участю News icon

19-20 октября 2011г. в Украинском государственном химико-технологическом университете г. Днепропетровск проводилась  Украинская научно-техническая конференция «Физико-химические проблемы в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» с международным участием.  Участники конференции заслушали доклад Онасенко Ю.А. "Шамотные бетонные изделия для футеровки вращающейся печи"  по материалам одноименных тезисов доклада авторов Р.Н. Шевцова, Ю.А. Онасенко, О.С. Наумова

 

 


 

 

 

 

Всеукраинская конференция студентов и молодых ученых "Молодая академия - 2011"

Кафедра металлургического топлива и восстановителей в рамках Всеукраинской конференции студентов и молодых ученых "Молодая академия - 2011" провела заседание подсекции "Химическая технология и инженерия". За содержательные доклады были награждены дипломами и научно-технической литературой студенты группы ХТ-07: Хаустова Рита, Лаврентева Марта, Копаница Галина, Тимошенко Анатолий.

Конференция научно-технических работ молодых специалистов института "Гипрококс"

16 декабря 2010 года молодые ученые кафедры металлургического топлива и восстановителей приняли участие в конференции научно-технических работ молодых специалистов института "Гипрококс" г. Харьков. Участниками конференции были заслушаны доклады Малого Е.И, Чемеринского М.С, Ковери А.С, Старовойт М.А и Сорокина Е.И. За успешное выступление и содержательные доклады работники нашей кафедры были награждены дипломами и памятными призами.

Работа ІІ Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Современные технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов" НТУ "ХПИ"

23-24 марта 2011 года представители кафедры химической технологии керамики и огнеупоров (ХТКиО) принимали участие в работе II Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Современные технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов", которая проводилась в Национальном техническом университете "Харьковский политехнический институт". На конференции обсуждались результаты научно-исследовательских работ по направлениям: керамические и огнеупорные изделия различного назначения; композиционные и вяжущие материалы; передовые технологии стекла и емалей; современное оборудование и интенсификация процессов производства; экология, ресурсо- и энергосберегающие технологии.

В работе конференции принимали участие студенты-исследователи и молодые ученые России, республики Беларусь и Украины. Национальную металлургическую академию Украины представляли студенты-магистры Макарова А.С., Дышко Л.С., Бабаева О.С. (группа ХС-06) и аспирант Онасенко Ю.А. (3-й год обучения) кафедры ХТКиО.


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2019 nmetau.edu.ua

Визитка

Специальности

Сотрудники

Новости

История кафедры

Наука

Научно-техническая деятельность

Учебно-методическая литература

Научная деятельность

Трудоустройство

Аккредитация специальностей

Методическая работа

Общие расписание занятий

График взаимных посещений учебных занятий

График консультирования студентов

Теми выпускных работ бакалавров и магистров

Образовательные программы