Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

VI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Хімія і сучасні технології"

24-26 квітня 2013 року на базі ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" була проведена VI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Хімія і сучасні технології".

У регламенті конференції було заявлено доповіді про сучасний стан і перспективи розвитку хімічної технології. У роботах студентів розглянуті проблеми синтезу, інноваційні методи досліджень і переробки металів в хімічній технології.

Інформаційні повідомлення


24-26 квітня 2013 року на базі ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" була проведена VI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Хімія і сучасні технології".

Студентка Горох Д.А. (гр. ХС-08) виступила з доповіддю на тему «Вплив добавок на показники властивостей динасових легковагів», де розкрила перспективи використання і ступінь впливу пластифікуючих та мінералізуючих добавок в кремнеземистій масі на виготовлення динасових вогнетривів.

Кафедра металургійного палива та вогнетривів