Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ "МОЛОДА АКАДЕМІЯ 2012"

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА  КОНФЕРЕНЦІЯ  СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ  "МОЛОДА АКАДЕМІЯ  2012"

Наука


4 травня відбулося засідання підсекції “Металургійного палива і відновників” Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2012” під керівництвом д.т.н., проф. Старовойта А.Г.

Студентами було зроблено наступні доклади:

1. Копаниця Г.О., (ХТ – 07) “Удосконалення методів визначення реологічних властивостей електродних пеків для виробництва вуглеграфітових матеріалів” (кер. доц. Малий Є.І.)

2. Панченко Л.А., (ХТ – 07) “Складання вугільних шихт для коксування зі застосуванням параметра марочного відношення” (кер. ас. Коверя А.С.)

3. Тарташник О.М., (ХТ – 07) “ Дослідження спікливих властивостей вугілля окисленого в штучних умовах” (кер. ас. Коверя А.С.)

4. Колісник М.А., (ХТ – 08) “Підготовка вугільної шихти до коксування за технологією вибіркого подрібнення з пневматичною сепарацією” (кер. ас. Коверя А.С.)

5. Жданова М.С., (ХТ – 07) “Розробка способу післяпічної обробки коксу” (кер. ас. Коверя А.С.)

6. Стефанішина О.І., (ХТ – 07) “Удосконалення методу підготовки вугільної шихти до коксування” (кер. ас. Чемеринський М.С.)

7. Алексеєнко К.Ю., (ХТ – 08) “Дослідження властивостей низькометаморфізованого слабоспіклівого вугілля”  (кер.: доц. Сорокін Є.Л., асп. Кабак Т.О.);

За перше місце було нагороджено студентів Стефанішину О.І. та Тарташник О.М. – дипломами та науково-технічною літературою, за друге Панченко Л.А., за третє Жданову М.С.  

Кафедра металургійного палива та вогнетривів