Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Украинская научно-техническая конференция "Физико-химические проблемы в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов" с международным участием

Украинская научно-техническая конференция "Физико-химические проблемы в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов" с международным участием

19-20 жовтня 2011 р. в Українському державному хіміко-технологічному університеті м. Дніпропетровськ проводилася  Українська науково-технічна конференція «Фізико-хімічні проблеми в технології тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів» з міжнародною участю.  Учасники конференції заслухали доповідь Онасенко Ю.А. " Шамотні бетонні вироби для футеровки обертової печі " , за матеріалами однойменних тез доповідей авторів Р.Н. Шевцова, Ю.А. Онасенко, О.С. Наумова

 

Наука


 

Тепловтрати через корпус печі, що обертається, складають 8 – 15 % від загальних втрат, що відбуваються в процесі випалу, тому розробка високоефективних теплоізоляційних матеріалів, що дозволяють знизити втрати тепла в навколишнє середовище, і, як наслідок, зменшити споживання теплової енергії при проведенні високотемпературних процесів є актуальним завданням.

Метою даної роботи з'явилася розробка двошарового виробу з низькоцементного вогнетривкого бетону на шамотному заповнювачі для футеровки обертових печей.

Аналіз результатів дослідження теплофізичних властивостей двошарових виробів показав, що температурні коефіцієнти лінійного розширення двох шарів мають незначну відмінність, що свідчить про раціональний склад теплоізоляційного шару, який розроблявся з урахуванням фізико-механічних характеристик основного щільного шару. Коефіцієнт теплопровідності легковагого шару практично в два рази менше, ніж коефіцієнт теплопровідності щільного шару, що сприяє зменшенню втрат тепла в навколишнє середовище через корпус печі.

Кафедра металургійного палива та вогнетривів