Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів і молодих учених "Молода академія 2012"

Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів і молодих учених "Молода академія 2012"

4 травня 2012 року на кафедрі хімічної технології кераміки і вогнетривів була проведена Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів і молодих учених “Молода академія 2012”. В регламенті роботи конференції було заявлено 26 доповідей. Слід відмітити високу активність студентів Українського державного Хіміко-технологічного університету (заявлено 13 доповідей).

Наука


4 травня 2012 року на кафедрі хімічної технології кераміки і вогнетривів була проведена Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів і молодих учених “Молода академія2012”. В регламенті роботи конференції було заявлено 26 доповідей. Слід відмітити високу активність студентів Українського державного Хіміко-технологічного університету (заявлено 13 доповідей).

Найбільшу зацікавленість виявили слухачі до наступних доповідей: Макарова Г.С. (асп.) "Вплив триполіфосфату натрію на процеси тужавлення високо глиноземистого цементу  «GORKAL-70»" (кер. доц. Пісчанська В.В.); Єрмакова Ю.А. (ст. гр. ХС-07) "Формування термостійкої структури цирконієвих вогнетривів" (кер. доц. Пісчанська В.В.); Кіріченко Я.Ю. (ст. гр. ХС-07) "Дослідження процесу утворення оксидних скломатеріалів за золь-гель технологією" (кер. доц.. Карасик Т.Л.); Бойчук Н.С. (ст. гр. ХС-07) "Дослідження формування структури низькоцементних бетонів" (кер. доц. Наумов О.С.); Фещенко В.С. (ст. гр. ХС-07) "Особливості термичного розкладу циркону в присутності оксиду магнія" (кер. доц. Медведовська В.М.); Федорець О.С. (ст. гр. ХС-08) "Вибір добавок для отримання високопористих динасових легковагів методом віброформування" (кер. ст.викл. Шебанова Н.В.).

Серед присутніх студентів і викладачів найбільший інтерес викликало обговорення доповідей Єрмакової Ю.А., Кіріченко Я.Ю., Бойчук Н.С., Фещенко В.С., Федорець О.С. і Макарової Г.С., за результатами якого доповідачі Макарова Г.С. і Кіріченко Я.Ю. розділили І місце, ІІ і ІІІ місце посіли Бойчук Н.С. і Федорець О.С. відповідно. Вітаємо дівчат з успішними кроками в науці!

Кафедра металургійного палива та вогнетривів