Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

Schedule of student scientific seminars

 

 

План

проведення наукових студентських семінарів

кафедри металургії чавуну і  сталі у 2020/2021 рр.

(професійне спрямування Металургія сталі)

 

№ з/п

П.І.Б. студента

Тема семінару

Науковий керівник

Термін проведення

1

Салей Богдан

Нові тенденції в розробці і використанні продувочних пристроїв у киснево-конвертерному процесі

доц., к.т.н.Мамешин В.С.

 

вересень

2020 г.

2

Пономаренко Андрій

Техніко-енергетична модель виробництва низькосірчастої конвертерної сталі

доц., к.т.н. Журавльова С.В.

 

жовтень

2020 г.

3

Мішурін Владислав

Аналіз та лабораторні дослідження фізико-хімічних закономірностей взаємодії металокерамічних виробів з металургійними розплавами

доц., к.т.н.

Стоянов О.М.

 

листопад

2020 г.

4

Щербина Ілля

Дослідження процесів десульфурації залізовуглецевого розплаву методом дугового глибинного відновлення

 

проф., д.т.н. Нізяев К.Г.

 

грудень

2020 г.

 

План

проведення наукових студентських семінарів

кафедри металургії чавуну і  сталі у 2020/2021 рр.

(професійне спрямування МЕ01 «Металургія чавуну»)

 

№ з/п

П.І.Б. студента

Тема семінару

Науковий керівник

Термін проведення

1

Черник (Альошина)

Яна

Вдосконалення технології агломерації при використані різних видів твердого палива

доц., к.т.н. Ягольник М.В. 

вересень

2020 г.

2

Малюк

Максим

Розробка заходів щодо збільшення міжремонтного періоду роботи доменної печі

доц., к.т.н. Чистяков В.Г. 

жовтень

2020 г.

3

Охінько

Денис

Аналіз впливу основності шихти на показники агломераційного процесу

доц., к.т.н.

Стоянов О.М. 

листопад

2020 г.

4

Клипа

Олексій

Аналіз ефективності використання на доменних печах БЗП лоткового типу

 

проф., д.т.н.

Бочка В.В.

грудень

2020 г.

 Uplink: Scientific activity.