Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

Koptilyy Oleksandr Vasyl'ovych photo

Koptilyy Oleksandr Vasyl'ovych

senior teacher

Contacts:

E-mail: koptilyy@gmail.com

Phone :

Room : М513

 

He is a teaches discipines: Detail of the machines; Interchangebility, standardization and technical measurements; Theory of mechanisms and machines; Applied mechanics; Mechanics.

 

The main trends of the scientific studies: Development and research of anti-corrosion coatings for metals.

 

Publications: more than 80 publications, including textbooks stamped MESU, 6 patents of Ukraine.

 

1. Коптилый А.В. Экспериментальные исследования законов сухого трения при скольжении твердых тел с плоской поверхностью контакта / Добров И.В., Коптилый А.В. // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Механіка машин – основна складова прикладної механіки». – Дніпро: НМетАУ, 2017. – С. 329-331 с. ISBN 978-966-331-578-2.

2. Коптілий О.В. Якість руху стрижньових механізмів захватів / Р.П. Погребняк, О.В. Коптілий // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Підвищення ефективності піднімально-транспортних, будівельних, дорожніх машин і комплексів». – Дніпро: Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. – С. 12-13.

3. Коптилый А.В. Механическая модель процесса деформации полосы в монолитной волоке / И.В. Добров, А.В. Семичев, Е.П. Морозенко, А.В. Коптилый // Матеріали «ІX Міжнародної науково-технічної конференції теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти». – Київ – Херсон, 2018. – С. 65-68.

4. Коптілий О.В. Навантаженість верстата за різними схемами обробки ділянки гребеня залізничного колеса з круглою поворотною вставкою / Р.П. Погребняк, О.В. Коптілий // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2019): матеріали тез доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів , 14–16 травня 2019 р.): у 2-х т. / Чернігівський національний технологічний університет [та ін.]; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – Т. 1. – С. 130-132. ISBN 978-617-7571-53-6

5. Коптілий О.В. Наведені режими різання при контурній токарній обробці фасонного профілю деталі різцем з круглою поворотною вставкою / Р.П. Погребняк, О.В. Коптілий // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2020): матеріали тез доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів , 29–30 квітня 2020 р.): у 2-х т. / Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.]; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – Т. 1. – С. 67-69. ISBN 978-617-7571-89-5

 

Scientometric resources: Google Scholar