Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Коптілий Олександр Васильович photo

Коптілий Олександр Васильович

старший викладач

Контакти:

E-mail: koptilyy@gmail.com

Телефон :

Кімната : М513

 

Викладає дисципліни: "Деталі машин",  "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання", "Теорія механізмів і машин", "Прикладна механіка", "Механіка".

 

Основні напрямки наукових досліджень: Розробка та дослідження антикорозійних покриттів для металів.

 

Наукові праці: понад 80 публікацій, в тому числі підручник з грифом МОНУ, 6 патентів України.

 

1. Коптилый А.В. Экспериментальные исследования законов сухого трения при скольжении твердых тел с плоской поверхностью контакта / Добров И.В., Коптилый А.В. // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Механіка машин – основна складова прикладної механіки». – Дніпро: НМетАУ, 2017. – С. 329-331 с. ISBN 978-966-331-578-2.

2. Коптілий О.В. Якість руху стрижньових механізмів захватів / Р.П. Погребняк, О.В. Коптілий // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Підвищення ефективності піднімально-транспортних, будівельних, дорожніх машин і комплексів». – Дніпро: Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. – С. 12-13.

3. Коптилый А.В. Механическая модель процесса деформации полосы в монолитной волоке / И.В. Добров, А.В. Семичев, Е.П. Морозенко, А.В. Коптилый // Матеріали «ІX Міжнародної науково-технічної конференції теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти». – Київ – Херсон, 2018. – С. 65-68.

4. Коптілий О.В. Навантаженість верстата за різними схемами обробки ділянки гребеня залізничного колеса з круглою поворотною вставкою / Р.П. Погребняк, О.В. Коптілий // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2019): матеріали тез доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів , 14–16 травня 2019 р.): у 2-х т. / Чернігівський національний технологічний університет [та ін.]; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – Т. 1. – С. 130-132. ISBN 978-617-7571-53-6

5. Коптілий О.В. Наведені режими різання при контурній токарній обробці фасонного профілю деталі різцем з круглою поворотною вставкою / Р.П. Погребняк, О.В. Коптілий // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2020): матеріали тез доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів , 29–30 квітня 2020 р.): у 2-х т. / Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.]; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – Т. 1. – С. 67-69. ISBN 978-617-7571-89-5

 

Наукометричні ресурси: Google Scholar