Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

Google Classroom

на 2023-2024 навчальний рік

Дисципліна

Шифр груп

Викладач

Код доступу

Мiжнародний маркетинг

МН01-23-М

доц., к.т.н. Шпортько Г.Ю.

yo4tmur

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

МН01-23-М

доц., к.т.н. Шпортько Г.Ю.

n3kl3ri

Менеджмент організацій

МН01-23-М

доц., к.т.н. Шпортько Г.Ю.

7eauosf

Менеджмент

ОА01-22

ЕК01-22

ЕП01-22

ФК01-22

МН01-22

доц., к.е.н. Крамаренко А.В.  

rbgbdla

Навчальна практика «Вступ до фаху»

МН01-23-М

доц., к.т.н. Шпортько Г.Ю. 4r4nmjh
Операційний менеджмент МН-01-21 доц., к.т.н. Лисенко Т.І. prp4jhp
Управління ЗЕД та маркетинг

МЕ-03-23нм

МЛ-03-18нм

доц., к.е.н. Крамаренко А.В. fzc2qzx
Электронна комерція МН01-19 доц., к.е.н. Крамаренко А.В. w2lyay2
Самоменеджмент МН01-21 доц., к.т.н. Вишневська М.К. 4mbwgb6
Організація та планування в промисловості МН01-20 доц., к.т.н. Вишневська М.К. fw3jn3p
Логістика МН01-20 доц., к.е.н. Каут О.В. sfmi7o6
Теорія організації МН01-21 ст.викл. Аніщенко Л.О. bcofpoi
Управління персоналом МН01-21 ст.викл. Аніщенко Л.О. rppm76m
Менеджмент зовнішньоекономічноі діяльності  МН01-23М доц., к.е.н. Крамаренко А.В. 6enrff2
Маркетинг МН01-21 доц., к.ф./м.н. Усіченко І.В. coj6lb5
Адміністративний менеджмент МН01-21 доц., к.т.н. Шпортько Г.Ю. aneeovm
Публічне адміністрування МН03-23М доц., к.т.н. Шпортько Г.Ю. vjh7gev
ВДПП 8 Митна справа МН01-20 доц., к.т.н. Лисенко Т.І. wknjley
Методи та моделі управління витратами МН01-20 доц., к.т.н. Лисенко Т.І. 43kjxdb
Управління змінами МН03-23-М  к.е.н., проф. Лебедєва В.К. jamjimi
Інформаційні системи і технології в управлінні організацією МН03-23-М ст.викл. Савчук Р.В. sfpik2l
Страхові послуги МН01-21 ст.викл. Алєксєєнко І.А. 42umdma
Ринок фінансових послуг МН01-21 к.е.н., доц. Аберніхіна І.Г. pwnw6to
Історія менеджменту МН01-22 к.ф./м.н., доц. Усіченко І.В. wzcdcmu
Комунікаційний менеджмент МН01-21 доц., к.т.н. Вишневська М.К. ne6dp3c
Психологія управління МН01-21 доц., к.т.н. Вишневська М.К. ld4dcf6
Міжнародні перевезення МН01-20 доц., к.т.н. Вишневська М.К. wmpr2if
Організація та планування в промисловості М1401 доц., к.т.н. Вишневська М.К. k5kq4k6
Системи технологій Б1402 ст.викл. Алєксєєнко І.А. geksz5q
Основи товарознавства та експертизи товарів МН01-21 ст.викл. Алєксєєнко І.А. vpesapz
Організація та документальне супроводження ЗЕД МН01-23М,МН03-23М к.ф./м.н., доц. Усіченко І.В. lvnxy76
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства МН01-22 к.ф./м.н., доц. Усіченко І.В. 4jrzqfa
Основи трудового права Б1401 к.е.н., доц. Фріман Є.М. ea6rncm
Методологія наукових досліджень МН01-23М, МН03-23М доц., к.т.н. Лисенко Т.І. rfqj6zg
Теорiя та практика прийняття управлiнських рiшень МН01-22 доц., к.е.н. Каут О.В. chdwctg
Управління персоналом в проектних групах МН03-23М ст.викл. Аніщенко Л.О. f44bva3
Антикризове управління підприємством МН03-23М ст.викл. Аніщенко Л.О. uelogbs

 

З розкладом можна ознайомитися за посиланням.

 

Контакти викладачів розміщено за посиланням.Uplink: Дистанційне навчання