Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Коди доступу до дисциплін в Google Classroom

на 2022-2023 навчальний рік

 

Дисципліна

Шифр груп

Викладач

Код доступу

Міжнародні перевезення

МН-01-19

доц., к.т.н. Вишневська М.К.

yafkioi

Самоменеджмент

МН-01-20

доц., к.т.н. Вишневська М.К.

6z22izx

Логістика

МН-01-20і

доц., к.е.н. Каут О.В.

hgqnrcc

Менеджмент

ОА01-21

ЕК01-21

ЕП01-21

ФК01-21

МН01-21

доц., к.е.н. Крамаренко А.В.  l2iwbgg

Операційний менеджмент

МН-01-21

доц., к.т.н. Лисенко Т.І. I5dubc4

Методи та моделі управління витратами

МН-01-19 доц., к.т.н. Лисенко Т.І. dp7kxw

Митна справа

МН-01-19 доц., к.т.н. Лисенко Т.І. zjfarsv

Міжнародний менеджмент

ЕК02-19 доц., к.е.н. Крамаренко А.В. gy2guxr

Управління ЗЕД та маркетинг

МЕ-03-18Мн

МЛ-03-18Мн

доц., к.е.н. Крамаренко А.В. gkgluua

Управління ЗЕД

МН-01-18М

доц., к.е.н. Крамаренко А.В. fkeat6r

Управління інноваціями (Innovation Management)

МН01-20і

доц., к.т.н. Шпортько Г.Ю. 4wybuak
Менеджмент організацій МН03-18м доц., к.т.н. Шпортько Г.Ю. pkbhkjd
Публічне адміністрування МН03-18м доц., к.т.н. Шпортько Г.Ю. dvo2vd3
Навчальна практика "Вступ до фаху" МН01-22 доц., к.т.н. Шпортько Г.Ю. xsjt2vz
Адміністративний менеджмент МН01-20 доц., к.т.н. Шпортько Г.Ю. g4p5bjp
Теорія прийняття управлінських рішень МН-01-19 доц., к.е.н. Каут О.В. chdwctg
Реклама та рекламна діяльність МН01-20 доц., к.т.н. Вишневська М.К. 7l5623q
Формування бізнес-стратегій у зовнішньоекономічній діяльності МН-01-18М доц., к.т.н. Лисенко Т.І. vee5vy
Організація і планування в промисловості МН-03-18М доц., к.т.н. Вишневська М.К. 2x2pgp
Міжнародний маркетинг МН01-18м доц., к.т.н. Шпортько Г.Ю. 656n4x3
Психологія управління МН01-20 доц., к.т.н. Вишневська М.К. vdd7wai
Комунікаційний менеджмент МН01-20 доц., к.т.н. Вишневська М.К. 5qswl5r
Організація та планування в промисловості М1601 (ОГ) доц., к.т.н. Вишневська М.К. 3z4nbwc
Реклама та рекламна діяльність Б1603 (ОГ) доц., к.т.н. Вишневська М.К. rj7ozof
Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції МН01-18м доц., к.т.н. Шпортько Г.Ю. fs2kgx7
Реінжиніринг бізнесу МН-01-19 доц., к.т.н. Шпортько Г.Ю. ar2yokh
Податкова система  МН-01-19 доц., д.е.н. Мушнікова С.А. h24fa3g
Сталий розвиток в промисловості та безпека виробництва МН01-18м ст.викл. Соболевська О.С. gvqg2kd
Безпека бізнесу МН01-20 доц., к.т.н. Лисенко Т.І.  tenqjqp
International Freight Services (Міжнародні перевезення) МН01-19і доц., к.т.н. Вишневська М.К. buqyizj
Administrative Documentation Management (Управлінська документація) МН01-21і доц., к.т.н. Вишневська М.К. ynw3byk
Електронна комерція МН-01-19 доц., к.е.н. Крамаренко А.В. 6e2rcbv
Організація та техніка зовнішньоторгівельних операцій МН-01-19 доц., к.е.н. Крамаренко А.В. gvvawc4
Управління ризиками та безпека бізнесу МН-01-19 доц., к.е.н. Каут О.В. ryxazlj
Посередництво та торгівля у сфері ЗЕД МН01-20 ст.викл. Алєксєєнко І.А. vomhkex
Електронна комерція МН01-19і доц., к.е.н. Крамаренко А.В. 4524jgy
Організація та техніка зовнішньоторгівельних операцій МН01-19і доц., к.е.н. Крамаренко А.В. p7r5y3f
Організацiйне проєктування МН01-21 доц., к.т.н. Лисенко Т.І. ref65jo
Виробнича практика МН01-20 доц., к.е.н. Крамаренко А.В. pyxl7nz

 

З розкладом можна ознайомитися за посиланням.

 

Контакти викладачів розміщено за посиланням.Вгору: Дистанційне навчання