Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Історія кафедри

Кафедра заснована у 1935 році та мала назву "Кафедра організації та планування виробництва". Керівниками кафедри були доцент, к.е.н., Глікман Е.С., проф., к.т.н.. Медведєв І.О., проф..д.е.н., Бельгольский Б.П., доцент, к.е.н. Коцюба О.І., доцент, к.е.н. Пономаренко В.О, професор, к.е.н. Спасов А.О.

 

Під керівництвом Е.С.Глікмана, Б.П.Бельгольского, І.А. Медведева, Х.П.Зайцева, Є.М.Лихачьова, О.І.Коцюби, А.О.Спасова, В.О.Пономаренко, Ю.П.Шарова та ін. виконувались дослідження з таких напрямів як організація та планування виробництва в основних та допоміжних цехах металургійних підприємств; організація та нормування та оплата праці; нормування матеріальних ресурсів в чорній металургії; організація ремонтного господарства, аналіз та планування собівартості продукції в чорній металургії, оперативне планування та управління.

 

За роки роботи кафедри із грифом Міністерства освіти СРСР та України було видано близько 50 посібників та навчальних посібників.

 

Практично за всіма дисциплінами , що читались, кафедра мала власні посібники та навчальні посібники, що широко використовувалися у багатьох металургійних ВНЗ СРСР.

 

Серед них такі як "Технічне нормування в мартенівському виробництві" (Е.С.Глікман, М, 1931); "Основи технічного нормування" (Е.С.Глікман, М, 1931); "Технічне нормування та організація сталеплавильного виробництва" (Е.С.Глікман, М, 1932); "Організація праці та планування ремонтів на металургійних підприємствах" (Е.С.Глікман, у співавторстві, М, 1935); "Організація виробництва на металургійних підприємствах" (Е.С.Глікман, М, 1948); "Organizacia produkcij w hutnictwe" (Е.С.Глікман, Warsaw, 1952); "Технічне нормування в металургійній промисловості" (А.О.Спасов, у співавторстві, Харків, 1963); "Математичні методи та ЕВМ в економічній роботі на металургійних підприємствах" (А.О.Спасов, у співавторстві, М, 1972); "Математичні методи та ЕВМ в економічній роботі на металургійних підприємствах" (Б.П.Бельгольский, Л.М.Ройтбурд, Р.С.Гейфман, С.М.Гриднєв, І.А.Медведєв, А.О.Спасов М, 1972); "Наукова організація праці в чорній металургії" (О.І.Коцюба, Б.П.Бельгольський, М, 1973); "Економіка ремонтного господарства металургійних заводів" (Зайцев Х.П,, Фоменко М.І., Гайдаренко О.І., Коцюба О.І., К, 1974) "Завдання та вправи з організації та планування металургійного витробництва" (І.А.Медведєв, Е.С.Глікман, М, 1975); "Організація та планування виробництва на металургійних підприємствах" (у співавторстві з І.А.Медведєв, Б.П.Бельгольский, Е.С.Глікман, Х.П.Зайцев, К, 1975); "Економіка, організація і планування виробництва на підприємствах чорної металургії" (Б.П.Бельгольский, Т.Г.Бень, С.Є.Гершгорин, Е.С.Глікман, Х.П.Зайцев, Л.Г.Іванова, Є.М.Ліхачьов, А.О.Спасов, Б.П.Бельгольский, М, 1973 та 2-е видання, 1982); "Організація та планування феросплавного виробництва" (Медвєдєв І.О., В.І.Ігнатьєв, М, 1978); "Організація та планування виробництва в доменних цехах та на аглофабриках" (у Х.П.Зайцев, Е.С.Глікман, Е.Н.Волкова, К, 1979); "Організація праці та технічне нормування на підприємствах чорної металургії" (Медвєдєв І.О, А.О.Спасов, Б.П.Бельгольский М, 1981); "Організація та планування виробництва у сталеплавильних цехах" ( Медвєдєв І.О , М, 1983); "Економіко-математичні методи та моделі в плануванні та управлінні на металургійних підприємствах" (А.О.Спасов, В.В.Глухов, М, 1992); "Організація та планування виробництва в термічних підрозділах" (А.О.Спасов, Ю.П.Шаров, К, 1993); "Організація ремонту обладнання на металургійних підприємствах" (Б.П.Бельгольский, Аптекарем С.С., Вендровим В.Г. та ін., К. 1981); "Організація та планування підприємств чорної металургії" (А.Ф.Метс, І.О.Штец, Б.П.Бельгольский, Ф.І Щєпіловим, М, 1982) та ін.

 

Результати досліджень кафедри були впроваджені у вигляді інструкцій, нормативів, методик, методичних рекомендацій, затверджених та виданих колишнім Міністерство чорної металургії України, а також використані співробітниками кафедри при підготовці більш ніж 80 монографій та кількасот наукових статей, надрукованих у наукових журналах та збірниках.

 

З 1 січня 2023 року кафедру "Менеджмента" було перейменовано. Нова назва - кафедра "Управління та адміністрування".