UA    RU    EN   
National metallurgical academy of Ukraine

Grinkevich Vladimir photo

Grinkevich Vladimir

doctor of engineering's sciences, professor

Contacts:

E-mail: grinkevich@metal-forming.org

Phone : 32-01

Room : А-415

Закінчив з відзнакою Дніпропетровський металургійний інститут (1984, інженер-металург), аспірантуру на кафедрі обробки металів тиском (1987). Кандидат технічних наук (1990), доцент (1996), доктор технічних наук (2006), професор (2011). З 2007 р професор кафедри обробки металів тиском Національної металургійної академії України. Академік Академії наук вищої школи (АН ВШ) України з 2009.

Основні дисципліни, що викладає:

 

• теорія обробки металів тиском

• теорія процесів обробки металів тиском

• технологія ковальсько-штампувального виробництва

 

Основні напрямки наукової діяльності:

• обгрунтування фундаментальних наукових положень і розробка нових (не ітераційних) методів розв'язання крайових задач теорії пластичності (обробки металів тиском)

• розробка швидких алгоритмів розв'язання крайових задач обробки металів тиском з метою використання їх в системах управління технологічними процесами в режимі реального часу.

• розробка процесів листового штампування корозійностійких аустенітних сталей з отриманням нового комплексу властивостей металовиробів;

• дослідження процесів холодної пластичної деформації в слабкому по енергії магнітному полі;

• розробка систем комп'ютерного прогнозування структури і властивостей виробів кування і об'ємного штампування;

• дослідження і розробка процесів пластичної деформації на гарячому роздільному шарі;

 

Публікації: більше 100 наукових робіт, 2 підручника, затверджених МОН України, 3 монографії, патенти на 4 винаходи.

Список основних наукових праць:

За останні 5 років:

 

 1. Гринкевич В.А. Экспериментальное исследование влияния пластической деформации стали Ст3 во внешнем магнитном поле / В.А. Гринкевич, Т.Н. Шевченко, М.В. Краев, В.С Краева., С.В. Бондарев  // Обработка материалов давлением.–2013.–№4 (37) – стр.79 – 82.
 2. Чухліб В.Л., Гринкевич В.О., Олійник Д.С., Старосек А.І., Ашкелянець А.В., Борисенко А.Ю. Дослідження впливу осадки і протяжки на механічні властивості та структуру поковок// Вісник Національного технічного університету України «ХПІ», 2013, № 42. – с. 205-209.
 3. Гринкевич В.А.: Исследование различных схем осадки на прессе заготовки сплава ЭИ698-ВД путем математического моделирования, Гринкевич В. А. Чухлеб В. Л., Сальников А. С., Тумко А. Н., Ашкелянец А. В., Банашек Г., Обработка материалов давлением. Сб. науч. Трудов., №4, (37), 2013. – 7 с.
 4. Гринкевич В.А., Чухлеб В.Л., Банашек Г., Ашкелянец А.В. “Теоретическое исследование кузнечной операции протяжки при использовании схемі деформации «проходами»” // Вестник национального технического университета Украины «ХПИ», Харьков, № 44, 2014г. – С. 28-33.
 5. Чухліб В.Л., Клемешов Є.С., Гринкевич В.О., Дия Х. «Дослідження напружено-деформованого стану при протяжці титанового сплаву з метою оптимізації параметрів кування» // Вісник НТУ «ХПІ», 2015, №24(1133)- с. 159-166.
 6. Чухліб В.Л., Клемешов Є.С., Гринкевич В.О., Дия Х. «Аналіз впливу параметрів попередньої осадки та її відсутності на нерівномірність деформації при протяжці поковок з титанових сплавів» // Вісник НТУ «ХПІ», 2015, №47(1166)- с. 82-хліб Віталій Леонідович85.

За попередній період:

 1. В.М. Данченко, В.О. Гринкевич, О.Н. Головко Теорія процесів обробки металів тиском: Підручник з грифом МОН України (№ 14/18-Г-10). - Дніпропетровськ, Пороги, 2008. – 370с
 2. Данченко В.Н., Гринкевич В.А., Головко А.Н. Теория процессов обработки металлов давлением: Учебник. – Днепропетровск: Пороги, 2010. – 386 с.
 3. Dyja H.S., Banaszek G.A., Grynkevych V.A., Danchenko V.N. Modelowanie procesów kucia swobodnego. – Seria Metallurgia nr 42. – Politecnika Częstochowska. – Częstochowa, 2004. – 355 p.
 4. Данченко В.Н., Миленин А.А., Кузьменко В.И., Гринкевич В.А. Компьютерное моделирование процессов обработки металлов давлением. – Дніпропетровськ: Системні технології, 2005.- 448 с.
 5. Гринкевич В.А. Анализ пластического формоизменения в частных задачах ковки и штамповки / В.А. Гринкевич, В.В. Кухарь, М.В. Краев, В.А. Бурко – Мариуполь: ЗАО «Газета Приазовський рабочий», 2011. – 336 с.

 

Додаткова інформація:

Нагорода Ярослава Мудрого АН ВШ України (2007).

Працював в міжнародному проекті 08/005 «Виготовлення деталей з особливими властивостями» в рамках програми наукового співробітництва Україна - Німеччина (м Штутгарт, філія Німецького аерокосмічного центру DLR, 2009 г.).

Член спеціалізованої вченої ради Д08.084.02 по захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Голова експертної комісії при факультеті матеріалознавства і обробки металів.

Науковий керівник 3-х Кандидатських дисертацій: Чухліб В.Л. (2002), Кузьміна О.М. (2007) і Краєв М.В. (2007).

Науковий консультант 2-х докторськіх дисертацій: Кухар В.В. (2013) і Чухліб В.Л. (2017). 

 

Профіль в GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=gkKQqD8AAAAJ&hl=ru


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

General info

Specialities

Employees

News

History of the department

Schedule of teachers consultations

Educational programs

Syllabus

Educational activity

Science

The international cooperation

For applicants

Students' life

Graduate Work

distance education

job placement

Акредитація

Матеріали для акредитації