Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

Themes of final qualifying works of bachelors

Перелік тем випускних кваліфікаційних робіт

БАКАЛАВРІВ

Тема

1

Аналіз впливу основності агломерату на показники  відновлювальності.

2

Порівняльний аналіз показників  прямого та непрямого відновлення оксидів заліза.

3

Аналіз  процесів дисоціації і відновлення маломіцних оксидів.

4

Оцінка впливу структури  вуглецевих матеріалів на реакційну здатність.

5

Оцінка впливу хімічного складу агломерату на температуру його розм'якшення і плавлення.

6

Аналіз прямого відновлення високоміцних оксидів.

7

Аналіз процесу  відновлення двоокису  кремнію.

8

Аналіз процесу металізації залізорудної сировини.

9

Оцінка впливу типу вуглецевих матеріалів на відновлення заліза.

10

Оцінка технологій використання вторинного залізовмісного матеріалу у металургійному виробництві.

11

Аналіз процесів конвертування природного газу для створення відновлювальних газових середовищ.

12

Аналіз відновлювальних процесів маломіцних оксидів.

13

Аналіз  розподілення елементів між металом і шлаком у відновлювальних процесах.

14

Аналіз  розподілення елементів між металом і шлаком у  окислювальних процесах.

15

Оцінка шляхів вдосконалення технології  виробництва марганцевих феросплавів.

16

Оцінка способів залучення відходів рослинної сировини для процесів металургійного виробництва.

17

Залежність показників агломераційного процесу від типу флюсуючих матеріалів.

18

Аналіз способів попередньої підготовки дрібнодисперсних матеріалів до використання в процесах агломерації.

19

Оцінка показників відновлення оксиду хрому в складних системах.

20

Оцінка способів використання металургійних відходів в металургійному виробництві.

21

Обґрунтування та вибір в’яжучих речовин для оґрудкування металургійних відходів.

22

Обґрунтування умов десульфурації сталі в процесах конвертерної плавки.

23

Аналіз умов роботи сталеплавильного агрегату при виплавці конвертерної сталі на засвоєння феросплавів.

24

Аналіз ефективності використання твердих шлакоутворюючих сумішей при позапічній обробці металу.

25

Визначення ефективності видалення неметалевих включень на етапах виробництва сталі.

26

Визначення ефективних способів розкислення сталі.

27

Аналіз та визначення ефективних умов зменшення розчинених газів в металі.

28

Застосування та визначення ефективності прямого легування сталі.Uplink: Topics final works