Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

educational and professional program "Металургійні процеси одержання та обробки металів та сплавів",
speciality: 136 - Metallurgy

Qualifications

магістр

Skills

Мета програми:

Підготовка фахівців, здатних аналізувати, розробляти, оптимізувати і використовувати сучасні технології металургійного виробництва, які володіють сучасним інженерним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області діяльності з використанням сучасних уявлень термодинаміки металургійних процесів, аналізу та прогнозування типових та альтернативних технологічних процесів, загальних умов технологічного проектування та конструювання вузлів металургійних агрегатів, інформаційних технологій, комп'ютерного моделювання. 

Description

Підготовка фахівців конкретного професійного спрямування, здатних, ґрунтуючись на наукових засадах, аналізувати, розробляти, оптимізувати і використовувати сучасні та перспективні технології металургійного виробництва, що забезпечують сталий розвиток та ресурсо-енергозбереження у металургійному виробництві.