Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Застосування інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом

 НМетАУ забезпечує збирання, аналіз і використання відповідної інформації для ефективного управління освітньою діяльністю та освітніми програмами на основі використання інформаційних систем.

 У НМетАУ працює внутрішня корпоративна мережа, до якої підключені усі структурні підрозділи, що дає змогу працювати з корпоративною базою даних та електронною поштою. Внутрішня мережа НМетАУ підключена до мережі Інтернет.

 Інфраструктуру інформаційного менеджменту системи внутрішнього забезпечення якості освіти складає інформаційно-аналітична система управління НМетАУ, яка містить низку підсистем :

 - «Навчальний процес»:

- навчальні плани;

- програми навчальних дисциплін;

- графіки навчального процесу;

- розклад занять;

- навчальне навантаження кафедр;

- «Персонал»;

- «Студенти»:

- контингент;

- успішність;

- рейтинг студентів (стипендії);

- «Нормативні документи»:

- рішення Вченої ради;

- рішення ректорату;

- положення;

- накази та розпорядження;

 Відповідальність за функціонування внутрішньої  корпоративної інформаційної мережі НМетАУ для ефективного управління освітнім процесом покладається на Навчально-науковий центр академії.