Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Вступ до академії

Для зарахування до Національної металургійної академії України іноземці подають такі документи:

1) заяву-анкету;

2) оригінал та копію документа про попередню освіту;

3) оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;

4) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) дійсний поліс медичного страхування;

7) 10 фотокарток 30x40; 6 фотокарток 35x45;

8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

 

Документи, зазначені у підпунктах 2 - 5 мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.Вгору: Іноземні студенти