Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Сертифікати про акредитацію

Сертифікат про акредитацію Національної металургійної академії України

015 Професійна освіта

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

101 Екологія

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

136 Металургія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

144 Теплоенергетика

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

161 Хімічні технології та інженерія

183 Технології захисту навколишнього середовища

0101 Педагогічна освіта

0201 Культура

0203 Гуманітарні науки

0305 Економіка та підприємництво

0306 Менеджмент і адміністрування

0401 Природничі науки

0501 Інформатика та обчислювальна техніка

0502 Автоматика та управління

0504 Металургія та матеріалознавство

0505 Машинобудування та матеріалообробка

0506 Енергетика та енергетичне машинобудування

0507 Електротехніка та електромеханіка

0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

0513 Хімічна технологія та інженерія

1801 Специфічні категоріїВгору: Нормативні документи