Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

 Статут Національної металургійної академії, 2017р.

Повний текст у форматі PDF - 357 Кб

 

 

 

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ

на 2019 – 2025 р.р.

Повний текст у форматі PDF 349 Кб


 
 
Повний текст у форматі PDF-775КБ

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку НМетАУ, 2015р.

Повний текст у форматі PDF - 357 КБ

 

 

  Організація виконання кваліфікаційних робіт у  Національній металургійній академії України: Навч. посібник /В.П. Іващенко, А.К. Тараканов, А.М. Должанський та ін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016.– 91 с.
 Повний текст у форматі PDF - 884 КБ
   

Кодекс академічної доброчесності

 Повний текст у форматі PDF - 148 КБ

 

Результати рейтингу структурних підрозділів, аспірантів і докторантів, науково-педагогічних працівників, наукових співробітників НМетАУ 


Додатки