Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Стажування

Стажування і науково-педагогічне стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів передвищої  і вищої освіти здійснюється на кафедрах академії у відповідності з дисциплінами, що викладаються. А також за напрямами професійної діяльності у відповідних відділах і центрах. Після закінчення стажування педагогічні та науково-педагогічні працівники одержують довідку про підсумки стажування. Форма довідки затверджена на Вченій раді академії.

 

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації:

 Дата видачі з 18.10.19р. по 11.11.19р.

 Дата видачі з 02.12.19р. по 30.12.19р.

 Дата видачі з 08.01.20р. по 30.01.20р. 

  Дата видачі з 28.02.20р. по 31.03.20р.

 Дата видачі з 10.04.20р. по 17.04.20р.

 Дата видачі з 30.09.20р. по 31.10.20р.

 Дата видачі з 02.11.20р. по 30.11.20р.

 Дата видачі з 02.12.20р. по 27.12.20р.

 Дата видачі з 25.01.21р. по 19.03.21р.

Дата видачі з 31.03.21р. по 30.04.21р.

Дата видачі з 05.05.21р. по 31.05.21р.

Дата видачі з 02.06.21р. по 21.06.21р.

Дата видачі з 08.10.21р. по 29.10.21р.