Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації кадрів

Душина Людмила Михайлівна photo

Директор: Душина Людмила Михайлівна

Контакти:

Адреса Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації кадрів НМетАУ, пр. Гагаріна, 4, кім. 388, Дніпропетровськ, 49600, Україна

E-mail: centr.pdo@metal.nmetau.edu.ua

Телефон: (0562)47-44-97; 050-0836008
 Історична довідка

  Факультет підвищення кваліфікації викладачів Національної металургійної академії України  був заснований у 1968 році. Підвищення кваліфікації здійснювалось за напрямами «Металургія», «Економіка», «Менеджмент». На факультеті працювала школа педагогічної майстерності (ШПМ), яка була орієнтована на аспірантів та молодих викладачів.

   У 1987 р на базі Національної металургійної академії України був створений спеціальний факультет, який в подальшому було перейменовано в
факультет спеціальної фахової перепідготовки та підвищення кваліфікації.

  В 2009 р. на базі факультету перепідготовки фахівців і підвищення кваліфікації був створений Центр післядипломної освіти, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

  З 1987р. по 1999г. деканом факультету був д.т.н., проф.Теверовский Б. З., з 1999р. - к.т.н., доц. Кремнев В. Є., а з 2009 року директором центру була д.т.н., проф. Матвєєва М. О.

  За цей період було підготовлено і випущено 95 магістрів (з них 22 викладачі). Підготовлені спеціалісти за наступними спеціальностями: «Автоматизовані системи управління і технологічні процеси сталі», «Системи автоматизованого проектування», «Мікропроцесорна техніка», «Економіка підприємства», «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Фінанси», «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Теплоенергетика», «Прикладне матеріалознавство», «Якість, стандартизація та сертифікація», «Інформаційні системи та технології».

  За роки існування центру пройшли перепідготовку більше 4 тис. фахівців, які працюють на промислових підприємствах, в банках, приватних фірмах, підприємствах малого бізнесу тощо.

  Інший перспективний напрям діяльності – надання освітніх послуг на замовлення підприємств, організацій, робота з підвищення компетенції незайнятого населення.

  З 1993 року по 1996 рік пройшли перепідготовку слухачі згідно з договором  Центру зайнятості за спеціальностями: «Трубне виробництво та його розвиток», «Промислова теплоенергетика», «Економіка та управління виробництвом», «Менеджмент в виробничій сфері».

  У зв’язку з відміною  ОКР «Спеціаліст» набір на спеціальності перепідготовки припинений, починаючи з 2016 року.

 Підвищення кваліфікації та стажування

  Науковий і педагогічний потенціал вищої школи в значній мірі залежить від того, наскільки ефективно здійснюється підвищення кваліфікації та перепідготовка викладачів. Сьогодні в Центрі підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення  можна одержати кваліфіковану допомогу по будь-якій спеціальності, що акредитовані в НМетАУ, і які відображають сучасний стан розвитку відповідальних галузей науки і техніки, економіки.

  В Центрі підвищують  кваліфікацію викладачі ЗВО та коледжей.

   Один з важливіших напрямів роботи Центра підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення - підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти. В Центрі надаються консультації з питань підвищення кваліфікації, а також забезпечується повне документальне супроводження.

    На протязі року в Центрі підвищують кваліфікацію викладачі ЗВО за наступними базовими напрямами:

Напрям 01 "Освіта/Педагогіка (спеціальність 015 "Професійна освіта"),

Напрям 07 "Управління та адміністрування" (спеціальності 071 "Облік і оподаткування", 073 "Менеджмент"),

Напрям 12 "Інформаційні технології" (спеціальність 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології"),

Напрям 13 "Механічна інженерія" (спеціальності 136 "Металургія", 132 "Матеріалознавство", 131 "Прикладна  механіка"),

Напрям 14 "Електрична інженерія" (спеціальності 144 "Теплоенергетика", 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"),

Напрям 15 "Автоматизація та приладобудування" (спеціальність 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка"),

Напрям 16 "Хімічна та біоінженерія" (спеціальність 161 "Хімічні технології та інженерія").

  Велика увага приділяється стажуванню викладачів. Його мета-практична підготовка викладачів, ознайомлення їх з новітніми технологіями.,

  Викладачі закладів вищої освіти мають можливість пройти стажування на кафедрах академії.

 Курси підвищення кваліфікації

  За замовленням підприємств проводяться  короткострокові курси по підвищенню кваліфікації. 

Загальна вартість освітніх послуг по підвищенню кваліфікації кадрів у ЦПОПКК академії  є договірною  ціною у відповідності до п.197.1.2 Податкового кодексу України, не підлягає оподаткуванню (Закон № 1797-VIII від 21.12.2016) та залежить від обсягу аудиторних годин та  кількості слухачів курсів,.

   Навчальними планами підвищення кваліфікації викладачів передбачена психолого-педагогічна підготовка в обсязі 60 годин, українська та іноземна мови (за професійним спрямуванням) відповідно 20 і 30 годин; ознайомлення з сучасними технологіями навчання, а також професійно-орієнтована підготовка за освітніми напрямами.  Загальний обсяг індивідуальних планів складає 320 годин і враховує інтереси слухачів.

  По завершенню навчання слухачі виконують та захищають випускні роботи, теми яких визначаються профілюючими кафедрами. 

  Слухачам, які виконали навчальний план і захистили випускну роботу, видається свідоцтво про підвищення кваліфікації

  В Національній металургійній академії України розроблені програми для підвищення кваліфікації й професійної перепідготовки, які орієнтовані на навчання керівників і фахівців великих підприємств і суб'єктів середнього й малого підприємництва.

 

   Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення тісно співпрацює з підприємствами міста:  ПрАТ "ЄВРАЗ Дніпропетровський металургійний завод", ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ",ПАТ "ЄВРАЗ Баглійкокс", ТОВ "МЗ Дніпросталь", ВАТ "Нікопольский завод феросплавів", ПАТ "Нікопольський ремонтний завод", ПАТ "АрселорМітал Кривий Ріг", ВАТ "Запоріжсталь", ПАТ "Запоріжвогнетрив", ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод", ПрАТ "ППКІ "Металургавтоматика", ТОВ "Дніпропрес Сталь", ДП "Науково-дослідницький та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості",ТОВ "Метрострой" тощо

      Проводилися 3-х місячні курси перекваліфікації по спеціальності "Енергетичний менеджмент" військовослужбовців ЗСУ, військово-службовців ЗСУ, звільнених  у запас та   членів   їх   сімей  по проекту Україна - Норвегія. Після завершення навчання слухачі отримали свідоцтво про перекваліфікацію, сертіфікат Металургійної академії і Норвежського університету Норд, а також сумісний диплом Міністерства іноземних справ та Міністерства оборони Норвегії.

   Провідні кафедри, які залучені до навчання, мають розширену матеріально-технічну базу, унікальне обладнання, демонстраційні стенди, світлові, електронні та скануючі мікроскопи.

  До проведення занять на курсах підвищення кваліфікації залучаються провідні наукові та науково-педагогічні працівники, вчені зі світовим ім'ям, лауреати державних премій: академик Гасик М.І., професора, доктора наук, старші наукові співробітники: Пройдак Ю.С., Камкіна Л.В., Хричиков В.Є., Селіверстов В.Ю., Довбня С.Б., Бойченко Б.М., Тараканов А.К., Куцова В.З., Губенко С.І., Губинський М.В., Должанський А.М., Михайлев А.І. и др.; доценти, кандидати наук: Доценко Ю.В., Ніколенко А.В., Єгоров А.П., Горобець А.П. и др.

  Курси підвищення кваліфікації дозволять отримати нові знання і направити їх в область практичної реалізації, яка забезпечить співробітникам серйозні
передумови для кар'єрного зростання, а організаціям - перехід до нових форм і принципів управління, використання сучасних технологій, форм і методів
роботи.

  Під час навчання розглядаються проблемні питання пов'язані з особливостями технологій виробництва, оптимізацією параметрів металургійних процесів, проблеми захисту металів від корозії, сучасні методи контролю якості та вимоги європейських стандартів до металопродукції, питання енергозбереження
та безпеки життєдіяльності, підвищення ефективності роботи персоналу.

  Професійну перепідготовку й підвищення кваліфікації персоналу Вашої організації пропонується провести по оригінальним програмам з актуальною
тематикою. Ми розглянемо можливість індивідуальної розробки програм навчання з урахуванням специфіки роботи Вашої організації, а також графіка
проведення занять. Заняття можуть проходити як на базі навчальних аудиторій, наданих Національною металургійною академією України, так і вумовах Вашої організації.

   Реалізуючи принцип "Освіта впродовж всього життя" (Закон України про освіту (http://zakon.rada.gov.ua) Центр запрошує на курси користувачів комп'ютера, сучасних методів програмування, сучасних інформаційних систем і технологій.