Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Фаїзова Ольга Латифівна photo

Фаїзова Ольга Латифівна

Завідувач кафедри

кандидат економічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: faizova4444@gmail.com

Телефон : О95-872-3758

Кімната :

Автор понад 160 науково-методичних праць

Адреса електронної пошти для консультацій студентів:   

Основні наукові інтереси: 

соціальна структура трансформаційної економіки; нематеріальні активи підприємства як фактор зростання його ринкової вартості

Посилання на наукометричні ресурси Google Scholar