Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Наукова робота кафедри на висоті!

Витяг з доповіді доцента Чекмарьової Н.Г. на сьогоднішньому засіданні кафедри фізвиховання НМетАУ ....
.... за першу половину навчального року викладачами кафедри видано 16 наукових робіт:
- 1 навчальний посібник
- 2 фаховості роботи, що входять до переліку наукометричних баз України
- 5 міжнародних статей
- 2 статті на Всеукраїнських конференціях
-
1 стаття, яка входить в базу Index Copernicus
- 5 тез доповідей на Всеукраїнських конференціях

У виданні цих робіт брали участь 100% складу викладачів кафедри! Нам є чим пишатися!

Інформаційні повідомлення


Кафедра фізичної культури та спорту