Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Єланська Олександра Олександрівна photo

Єланська Олександра Олександрівна

старший викладач

Контакти:

E-mail: kphysvos@meta.ua

Телефон : 3748-091

Кімната : 339

1. Еланская А. Исторические условия возникновения и состояние современного каратэ / А. Еланская, В. Хаджинов, Н. Чекмарьова // Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання : Всеукр.наук.-практ. конф., 12–13 квітня 2012 р. : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2012. – С. 69 – 73.

2. Єланська О.О. Використання легкоатлетичних вправ під час розвитку швидкісно-силових якостей у каратистів / О.О.Єланська, А.С.Просенко // Легка атлетика у навчальному процесі учнівської та студентської молоді : Всеукр.наук.-метод. конф., 16 травня 2013 р. : зб. матер. – Кривий ріг, 2013. – С. 106 – 112.

3. Єланська О.О. Актуальні проблеми фізичного виховання студентської молоді та шляхи їх вирішення / О.О.Єланська, В.О.Зелік // Наука і вища освіта : матер. ХХІ Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, 18 квітня 2013 р. : тези доповіді. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – Т. 2. – С. 266-267.

4. Єланська О.О., Хаджинов В.А., Єланський К.Ю., Римбалович О.І. Методичні вказівки до вивчення техніки і тактики карате-до з дисципліни ”Фізичне виховання” для студентів усіх напрямів. Частина І – Дніпропетровськ : НМетАУ, 2013. – 44 с.