Національна металургійна академія України

Новий випуск збірника

Вийшов друком випуск 3 збірника наукових праць "Вчені записки кафедри документознавства та інформаційної діяльності", який містить 31 публікацію 32 авторів.
Розпочато роботу над випуском 4. Запрошуємо колег та студентів до співпраці)

Заочна міжвузівська наукова конференція «Соціально-гуманітарний підхід до вирішення актуальних проблем сучасного світу»

30 березня 2021 року

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності Національної Металургійної академії України

разом з кафедрою права та європейської інтеграції Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кафедрою соціально-гуманітарної освіти Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»

 

провели Заочну міжвузівську наукову конференцію

«Соціально-гуманітарний підхід до вирішення актуальних проблем сучасного світу»

 

У рамках конференції працювало 8 секцій та два круглих столи.

З програмою конференції можна ознайомитися: https://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2046/p3490

 

Всеукраїнська науково-практична конференція “Консорціуми університетів: забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти України та їхньої конкурентоспроможності”

Проф. О.В. Михайлюк та доц. С.В. Савченко взяли участь у заході під назвою "Всеукраїнська науково-практична конференція “Консорціуми університетів: забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти України та їхньої конкурентоспроможності”. Конференцію було організовано Дніпровським консорціумом університетів (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Національна металургійна академія України, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури) та Придніпровським науковим центром НАН України і МОН України за підтримки МОН України.

С.В. Савченко. "Інформаційна безпека та організаційно-правовий захист інформації» як складова фахової підготовки документознавців у НМетАУ";

О.В. Михайлюк. "Підготовка фахівців з документознавства та інформаційної діяльності в Національній металургійній академії України".

Доповіді опубліковані у збірнику конференції. http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/202/tezu.pdf

НОВИЙ ВИПУСК ВЧЕНИХ ЗАПИСОК КАФЕДРИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НМетАУ

Нещодавно побачив світ другий випуск збірника наукових праць «Вчені записки КДІД НМетАУ», підготовленого кафедрою документознавства та інформаційної діяльності Національної Металургійної академії України. Збірник має 180 сторінок, складається з двох розділів та містить двадцять одну наукову статтю й дванадцять тез (повідомлень), які висвітлюють різні аспекти документознавства та інформаційної діяльності, педагогіки, методики викладання у ЗВО, середніх спеціальних НЗ та школах, роботи архівних, бібліотечних та інформаційних установ, узагальнюють соціально-комунікативні аспекти управлінської діяльності взагалі, в умовах карантину зокрема тощо.

Авторами у «Вчених записках КДІД» є не лише викладачі кафедри документознавства та інформаційної діяльності, але й науковці інших кафедр НМетАУ. Також до збірника подали свої праці наші колеги з ДНУ імені Олеся Гончара, ПДАБА, ДРІДУ НАДУ при Президентові України, ПДАФКіС, ДМА імені Глінки, ДДУВС, ДТЕК, що свідчить про високий науковий потенціал видання. Характерною рисою збірника вже стало те, що у ньому друкуються розвідки магістрів НМетАУ (які щойно одержали дипломи або у поточному навчальному році захищатимуть свої випускні роботи). В цьому випуску до наших магістрів приєдналися представники Черкаського Національного університету імені Богдана Хмельницького. Ми сподіваємось на продовження плідної співпраці з цим закладом.

Отже новий випуск «Вчених записок КДІД» підтвердив потребу у продовженні кафедрою цієї складної та копіткої роботи, а це – дуже не просто у наш час. Редколегією збірника, яку очолює завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності, доктор історичних наук, професор О.В. Михайлюк, та у складі якої працюють доценти – кандидат філологічних наук К.А. Прокоф’єва (заступник голови, відповідальний секретар), кандидат педагогічних наук О.М. Решетілова, кандидат історичних наук С.В. Савченко, вже розпочато роботу над третім випуском збірника.

Маю надію, що наступний випуск «Вчених записок КДІД», по-перше, ще більше розширить свою географію та науковий ареопаг, а, по-друге, й це головне – стане помітним явищем на вітчизняному документознавчому та освітянському науковому обрії. Взяти у ньому участь запрошуються всі факультети НМетАУ й наші випускники – працівники-практики з управлінських та інформаційних установ, архівів, бібліотек тощо. Дякуємо всім авторам випуску другого, бажаю творчої наснаги, подальших успіхів та плідної співпраці у випуску третьому!

Диплом ІІІ ступеня

 

 Вітаємо з перемогою  студента 4 курсу гуманітарного факультету Національної металургійної академії України Музиченка Андрія Сергійовича, якого нагороджено дипломом ІІІ ступеня  за участь  у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі знань 02 «Культура та мистецтво» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

 

 (науковий керівник – Ткач Леся Миколаївна, к. філол. н., доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності).

 

«Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук: виклики та рішення»

30 березня 2020 року

 

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Національної Металургійної академії України

 

разом з кафедрою права та європейської інтеграції Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кафедрою соціально-гуманітарної освіти Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти», громадською організацією «Товариство інтелектуальної власності»

провели Заочну міжвузівську наукову конференцію

 

«Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук: виклики та рішення»

 

У рамках конференції науковці зробили близько 190 доповідей, відбулось пленарне засідання, працювало 12 секцій, 2 круглих стола.

 

З програмою конференції можна ознайомитися за посиланням

https://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2046/p3490

 

 

Працюємо

Доц. Савченко С.В. провів профорієнтаційну бесіду зі співробітниками Вищого професійного училища 55 м. Дніпра. Училище готує учнів 10-11 класів, присвоюючи їм робочу кваліфікацію адміністративного працівника. Обговорювалося питання про перспективи навчання випускників училища у НМетАУ за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". Досягнуто домовленість про доцільність проведення агітаційної роботи в ВПУ 55.

Молода Академія 2019 News icon

 

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності в черговий раз долучилася до участі в проведенні в академії Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів та молодих учених «Молода академія 2019». Модератор секції документознавців – доц. Ткач Л.М.

Учасники конференції виступили з цікавими доповідями, окремі з них були наповнені прикладами з невеликого професійного досвіду студентів, які мали місце для активногор обговорення та цікавої дискусії. У конференції безпосередньо брали участь такі студенти:

1. Андреєва О.А. (ст. гр.ДІ01-17) «Бібліотека як універсальна форма інформаційного посередництва» (кер. доц. Решетілова О.М.) 

2. Виноградова В.К. (ст. гр.ДІ01-17) «Проблема демотивації і теорія В. Врума» (кер. доц. Ткач Л.М.)

3. Гутцул Т.О. (ст. гр.ДІ01-16) «Копіпаст як одна з причин академічної недоброчесності» (кер. доц. Ткач Л.М.)

4. Кучер А.М. (ст. гр.ДІ01-17) «Інтернет-залежність як продукт інформаційної ери» (кер. доц. Решетілова О.М.)

5. Музиченко А.С. (ст. гр.ДІ01-16) Дослідження електронного документа як версія «нового» документознавства (кер. доц. Ткач Л.М.)

6. Скоропад Н.М. (ст. гр.ДІ01-17) «Габітус як складова іміджу сучасного фахівця» (кер. доц. Ткач Л.М.).

Доцільно виокремити ативних учасників діалогу: Гутцул Т.О., Музиченко А.С., Скоропад Н.М.

Подяка всім учасникам конференції за ентузіазм та активну участь у конференції.

 

Студентський науковий семінар News icon

6 вересня в рамках студентського наукового семінару "Європейський освітньо-академічний досвід та Україна" відбулася зустріч студентів-документознавців 1,3 і 4 курсу з професором Університету Франкфурта-на-Одері (ФРН) д-ром Андрієм Портновим, який поділився своїми думка про особливості навчання та організації наукової роботи у ВНЗ Німеччини. В роботі семінару брали також участь викладачі кафедри О.В. Михайлюк, С.В. Савченко, Л.М. Ткач і зав.читальною залою бібліотеки НМЕТАУ Окатая Т.М.

МОЛОДА АКАДЕМІЯ 2018 News icon

15.05. на кафедрі було проведено студентську наукову конференцію "Молода академія". Організатор і керівник секції документознавців доц. Ткач Л.М. З викладачів кафедри в конференції брав участь доц. Савченко С.В. Відкрив засідання вітальним словом завідувач кафедри проф. Михайлюк О.В.

Доповідачами були студенти:

1.      Гайнудінова В.О. (ДІ01-15) «Мова тіла як інструмент спілкування» (кер. доц.Ткач Л.М.)

2.      Галушко Т.Е. (ДІ01-16) «Маловідомі правила видання давніх джерел: дипломатичний метод» (кер. доц.Ткач Л.М.)

3.      Гутцул Т.О. (ДІ01-16) «Дискусія, полеміка та диспут як різновиди суперечки» (кер. доц. Решетілова О.М.)

4.      Дробот К.Ю. (ДІ901-13-1) «Взаємозвʼязок між культурою документування і культурою управління» (кер. доц.Ткач Л.М.)

5.      Дулеба Т.Л. (ДІ01-17) «Система електронного документообігу та її призначення» (кер. доц.Савченко С.В.)

6.      Музиченко А.С. (ДІ01-16) «Інформаційні барʼєри в процесі комунікації» (кер. доц. Решетілова О.М.)

7.      Тудовші А.О. (ДІ01-16) «Інформаційна агресія» (кер. доц. Решетілова О.М.)

         Усі доповіді викликали жвавий інтерес присутніх студентів-документознавців усіх курсів. Особливо варто відзначити глибоку дослідницьку доповідь Т.Л. Дулеби,  цікаву і добре ілюстровану доповідь В.О. Гайнутдінової, а також доповідь, що запамʼяталася неймовірно емоційним та експресивним характером – А.О. Тудовші.

Перемога, і це вкотре

Вітаємо студентку Крилову Наталю з 2 місцем на студентській олімпіаді в Одесі!!!

Науковий студентський семінар News icon

 07 грудня 2017 року у читальній залі бібліотеки академії відбувся студентський науковий семінар. Його учасниками були - студенти-документознавці ІІІ-ІV курсів. Організатором семінару та модератором дискусії була доц. Ткач Леся Миколаївна, заступник завідувача кафедри документознавства та інформаційної діяльності з наукової роботи. Темою семінару стала проблема поступового і невпинного поневолення людини і суспільства адміністративно-канцелярським апаратом, який обгрунтовує свою по-суті деструктивну в антропологічному і аксіологічному сенсі місію поступом Розуму та цивілізації.  Предметом обговорення стала стаття «Канцелярия и ее образ: документоведение на службе бюрократической антиутопии» доцента Савченка Сергія Володимировича, який був учасником і співмодератором круглого столу. Семінар відбувся в умовах цікавої дискусії, що, у свою чергу, формувало інтерес в слухацької аудиторії. Активна участь самих студентів передбачала з’ясування сутності проблеми, а також окремі  питання, що були винесені на розгляд. За круглим столом студенти мали можливість вільно висловлюватися під час розгляду питань, що допомагало правильно будувати свої міркування.  До дискусії була залучена більша частина аудиторії, але найбільш активними її учасниками стали: студентка гр.ДІ 01-15 Трофименко Тетяна, студентки гр. ДІ 01-14 Граб Таміла, Булгакова Галина.  

І знову перемога наших студентів News icon

Вітаємо Акінцеву Єлизавету з отриманням 3 місця на олімпіаді в Одесі!

Ще одна перемога наших студентів! News icon

Кафедра щиро вітає студентку магістратури Клименкову Вероніку з перемогою у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у Кременчуцькому національному університеті 23 березня 2017 р.  

Святкування 25-річчя факультету

24 березня в методичному кабінеті кафедри документознавства та інформаційної діяльності відбулося святкування 25-ти річчя гуманітарного факультету. В рамках заходу відбулася зустріч викладачів, декана і студентів з випускниками-документознавцями. 

Презентація книг проф. Заруби В.М.

12 жовтня на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності відбулася презентація книг професора кафедри Заруби В.М., присвячених історії рідного краю, зокрема, йдеться про книгу "Дворяне Екатеринославской губернии", "Історія Катеринославського повіту" та збірник статей "Українська метрика".На презентації були присутні декан Л.М. Клімашевський а заступник декана факультету О.П.Лучанінова, вчений секретар академії О.Є. Потап, викладачі кафедр, а також гості з видавництва "Ліра" та завідувач відділом  історичного музею ім Д.Яворницького М.Е.Кавун. Зацікавленими учасниками заходу були студенти 1 та 2 курсу кафедри документознавства.