Національна металургійна академія України

Довбня Світлана Борисівна photo

Довбня Світлана Борисівна

Завідувач кафедри

доктор економічних наук, професор

Контакти:

E-mail: s.dovbnja55@gmail.com

Телефон : (+380562) 47-18-47

Кімната : Б-509

Академік Академії економічних наук України

ПЕДАГОГІЧНА ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Керує кафедрою з 2005 року. Очолює Дніпропетровську наукову школу дослідження ефективності промислового виробництва. Такожє головою навчально-методичної комісії за напрямом "Економіка промисловості". Член редакційної колегії часопису "Металургійна та гірничорудна промисловість" - розділ "Економіка та управління виробництвом". Входить до складу секції Наукової ради МОН за фаховим напрямом "Економіка промисловості" і є членом спеціалізованої вченої ради Д 08.080.01 в Національному гірничому університеті МОН України для проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук. Учасник регіональних і міжнародних науково - методичних конференцій

ОСНОВНІ ЛЕКЦІЙНІ КУРСИ:

"Економіка підприємства", "Фінанси", "Фінанси підприємства", "Стратегічне управління підприємствами", "Сучасні технології та методи управління підприємствами", "Прогнозування і макроекономічне планування", "Реструктуризація і санація підприємств", "Бізнес-планування підприємств", "Гроші та кредит"

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

- концептуальне та методичне забезпечення процесів реструктуризації в промисловості;

- формування комплексної системи планування діяльності промислових підприємств;

- обґрунтування напрямків підвищення ефективності управління промисловими підприємствами (оптимізація бізнес-процесів, удосконалення організаційних структур управління, впровадження системи бюджетного планування);

- дослідження трудового потенціалу підприємства і ефективності його використання та розробка комплексної системи управління персоналом;

- розробка методичного забезпечення системи антикризового менеджменту на підприємстві;

- оцінка, аналіз та прогнозування фінансово економічного стану підприємства.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

- реструктуризація підприємств розробка стратегії розвитку підприємств;

- удосконалювання організаційних структур управління;

- мотивація праці персоналу;

- Фінансовий менеджмент, у тому числі фінансовий аналіз;

- прогнозування фінансового стану підприємства;

- удосконалювання системи планування на підприємства у тому числі бізнес-планування;

- бюджетування;

- оцінка інвестиційної привабливості і кредитоспроможності підприємств.

Надруковано 4 монографії, в тому числі наукова монографія "Методичні основи та напрямки реструктуризації підприємств в промисловості", та більше 130 публікацій у провідних наукових вітчизняних та закордонних виданнях.

Довбня С.Б. Методичні особливості комплексної оцінки фінансового стану та економічних результатів підприємства // Ефективна економіка. – 2015. - №3.

Публикації на scholar.google.com.ua